фінансовий аналіз кредиторської заборгованості підприємства

Варіативність підходів до розробки управлінських рішень. Аналіз результатів діяльності підприємства ПАТ "ВЗТА". Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості об’єкта дослідження. Шляхи вдосконалення та управління заборгованостю.

Подобные документы

 • Економічна сутність і джерела формування прибутку підприємства. Шляхи та фінансові інструменти управління прибутком. Факторний аналіз прибутку і аналіз можливостей збільшення рентабельності діяльності. Застосування факторингу дебіторської заборгованості.

  дипломная работа, добавлен 06.06.2016

 • Необхідність та сутність кредитування суб’єктів господарювання. Причини виникнення кредитних відносин. Форми та види кредитів, які використовуються у господарській діяльності. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості на прикладі ТОВ "Юнігран".

  курсовая работа, добавлен 30.01.2013

 • Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ "ПМК-68". Аналіз фінансових результатів, майна та джерел коштів підприємства. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів його діяльності.

  дипломная работа, добавлен 11.01.2013

 • Характеристика руху грошових коштів промислового підприємства, особливості впливу ринкового середовища на грошові потоки. Аналіз динаміки дебіторської, кредиторської заборгованості підприємства. Впливу руху грошових коштів на його фінансову стабільність.

  курсовая работа, добавлен 20.01.2010

 • Оптимальний варіант пропозиції щодо формування фінансової стратегії малого підприємства. Баланс малого підприємства. Фінансова стійкість підприємства. Відношення власного капіталу до валюти балансу. Збільшення долі кредиторської заборгованості.

  контрольная работа, добавлен 06.10.2011

 • Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів підприємства. Аналіз динаміки і структури фінансових результатів підприємства на прикладі ПП "Скіфи". Аналіз показників рентабельності, впливу факторів на зміну обсягу фінансових результатів.

  курсовая работа, добавлен 28.11.2015

 • Завдання, джерела даних та методика аналізу фінансового стану. Економічні показники діяльності господарства. Ефективність використання основних і оборотних засобів. Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості, визначення платоспроможності.

  курсовая работа, добавлен 28.05.2012

 • Аналіз динаміки структури майна підприємства. Оцінка власного капіталу підприємства. Визначення типу фінансової стійкості підприємства. Аналіз ліквідності, платоспроможності та ділової активності підприємства, грошових потоків за видами діяльності.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2013

 • Теоретичні та методологічні засади ліквідності балансу підприємства. Фінансовий аналіз балансу від різних видів діяльності, специфіка розробки оптимізаційної моделі управління ліквідністю активів підприємства ПАТ "Акціонерна компанія "Південтрансенерго".

  курсовая работа, добавлен 28.04.2014

 • Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ "Заря". Дослідження діяльності усіх структурних підрозділів підприємства. Аналіз фінансового стану, ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз можливого банкрутства.

  контрольная работа, добавлен 18.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.