фінансовий аналіз кредиторської заборгованості підприємства

Варіативність підходів до розробки управлінських рішень. Аналіз результатів діяльності підприємства ПАТ "ВЗТА". Фінансовий аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості об’єкта дослідження. Шляхи вдосконалення та управління заборгованостю.

Подобные документы

 • Характеристика ТОВ "Тантал", організація діяльності, управління; обґрунтуванням виробничої програми підприємства, визначення сучасного стану ресурсного та матеріального забезпечення. Фінансова діяльність, порівняльний аналіз показників; податки і збори.

  отчет по практике, добавлен 13.12.2010

 • Інтернаціоналізація як об’єктивна закономірність розвитку світового господарства. Структура дебіторської і кредиторської заборгованості підприємств України. Особливості фінансової безпеки підприємства. Огляд збиткових підприємств України за 2007–2011 р.

  научная работа, добавлен 13.03.2013

 • Характеристика показників, що потрібні для проведення фінансового аналізу. Класифікація активів підприємства по рівню ліквідності. Аналіз руху коштів ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" за 2009 й 2010 р. висновки щодо фінансового стану підприємства.

  курсовая работа, добавлен 05.02.2011

 • Характеристика галузі діяльності підприємства, його майна і джерел коштів. Аналіз ліквідності балансу, фінансової стійкості підприємства. Пропозиції щодо зниження собівартості продукції і зростання прибутку для покращення фінансового стану підприємства.

  курсовая работа, добавлен 25.10.2011

 • Формування фінансових результатів і аналіз їх динаміки. Аналіз динаміки формування чистого прибутку та показників рентабельності ВО "Жданiвська тепломережа". Фінансова стабільність та баланс підприємства, його платіжна спроможність, ділова активність.

  курсовая работа, добавлен 10.03.2013

 • Сутність капіталу як економічної категорії. Аналіз дебіторської заборгованості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності підприємства. Загальна оцінка управління оборотним капіталом, покращення ефективності його використання в процесі виробництва.

  дипломная работа, добавлен 07.11.2011

 • Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності підприємства. Оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз рентабельності власного капіталу, оборотності активів, заборгованості, платоспроможності. CVP-аналіз: визначення точки беззбитковості.

  контрольная работа, добавлен 08.01.2012

 • Аналіз фінансових звітів та характеристика відкритого акціонерного товариства "Вніпітрансгаз". Аналіз форм "Баланс", "Звіт про фінансові результати", "Звіт про рух грошових коштів", "Звіт про власний капітал". Управління грошовими потоками підприємства.

  дипломная работа, добавлен 05.09.2011

 • Аналіз фінансової діяльності підприємства ПАТ "Полтаваобленерго": оцінка інформації, необхідної для прогнозування майбутніх показників. Фактори виникнення фінансової кризи, SWOT-аналіз компанії; механізм відновлення платоспроможності і прибутковості.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2013

 • Планування бюджету продажів, розрахунок маржинального прибутку і беззбитковості підприємства. Аналіз чутливості фінансових результатів діяльності до змін ціни і структури витрат. Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності фірми та шляхи їх покращення.

  курсовая работа, добавлен 30.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.