Дiя атомiв у навколишньому середовищi

Вплив упорядкування атомів на електроопір сплавів. Вплив опромінення швидкими частинками на впорядкування сплавів. Діаграма стану Ag-Zn. Методика експерименту. Хід експерименту. Приготування зразків. Результати досліджень сплаву AgZn методом електроопору.

Подобные документы

 • Вплив сезонності на ефективність роботи вітроелектростанції (ВЕС). Коефіцієнт використання встановленої потужності. Вплив діаметра ротора, висот установок та місця розташування ВЕС. Тенденція до зменшення отриманих значень на відміну від табличних.

  контрольная работа, добавлен 24.01.2015

 • Розробка проекту електрифікації, автоматизації та енергопостачання цеху і лінії приготування томатної пасти. Обґрунтування, вибір та розрахунок апаратів керування і захисту, низьковольтних комплектних пристроїв. Економічна оцінка проектного рішення.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2013

 • Магнітні властивості композиційних матеріалів. Вплив модифікаторів на електропровідність композитів, наповнених дисперсним нікелем і отверджених в магнітному полі. Методи розрахунку діелектричної проникності. Співвідношення Вінера, рівняння Ліхтенекера.

  дипломная работа, добавлен 18.06.2013

 • Характеристики та класифікація напівпровідників. Технологія отримання напівпровідників. Приготування полікристалічних матеріалів. Вплив ізохорного відпалу у вакуумі на термоелектриці властивості і плівок. Термоелектричні властивості плюмбум телуриду.

  дипломная работа, добавлен 09.06.2008

 • Вибір комукаційно-захисних апаратів і щитів. Командні та сигнальні апарати. Складання специфікації на світлотехнічне обладнання, провідники і матеріали. Показники економічної ефективності від автоматизації установки ультрафіолетового опромінення УО-4.

  курсовая работа, добавлен 02.04.2014

 • Закон збереження механічної енергії. Порівняння зменшення потенціальної енергії прикріпленого до пружини тіла при його падінні зі збільшенням потенціальної енергії розтягнутої пружини. Пояснення деякій розбіжності результатів теорії і експерименту.

  лабораторная работа, добавлен 20.09.2008

 • Отримання спектрів поглинання речовин та визначення домішок у речовині. Визначення компонент речовини після впливу плазми на досліджувану рідину за допомогою даних, отриманих одразу після експерименту, та через 10 годин після впливу плазми на речовину.

  лабораторная работа, добавлен 02.04.2012

 • Поняття та відмінні особливості сучасних систем опалення, їх внутрішня структура та принципи роботи. Методика розрахунку потужності обігрівача. Інфрачервоні промені: прозорість, віддзеркалення, заломлення, вплив на людину та використання в опаленні.

  реферат, добавлен 19.06.2015

 • Вибір виду і системи освітлення, розміщення світильників. Розрахунок освітлення методами коефіцієнта використання світлового потоку, питомої потужності та точковим методом. Розрахунок опромінювальної установки та компонування освітлювальної мережі.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2012

 • Принцип роботи, конструкція та галузі використання просвітлюючих електронних мікроскопів. Дослідження мікроструктурних характеристик плівкових матеріалів в світлопольному режимі роботи ПЕМ та фазового складу металевих зразків в дифракційному режимі.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.