Дiя атомiв у навколишньому середовищi

Вплив упорядкування атомів на електроопір сплавів. Вплив опромінення швидкими частинками на впорядкування сплавів. Діаграма стану Ag-Zn. Методика експерименту. Хід експерименту. Приготування зразків. Результати досліджень сплаву AgZn методом електроопору.

Подобные документы

 • Правило фаз. Однокомпонентні системи. Крива тиску насиченої водяної пари. Діаграма для визначення тиску пари різних речовин у залежності від температури. Двохкомпонентні системи. Залежність між тиском і температурою водяної пари та пари різних речовин.

  реферат, добавлен 19.09.2008

 • Пилова плазма як квазінейтральний іонізований газ з твердими частинками. Процес зарядки пилової частинки. Визначення дебаєїського радіусу. Конусоподібна структура пилових монодисперсних частинок із полімеру в неоні. Неідеальність пилової компоненти.

  курсовая работа, добавлен 21.04.2015

 • Взаємодія заряджених частинок з твердим тілом, пружні зіткнення. Види резерфордівського зворотнього розсіювання. Автоматизація вимірювання температури підкладки. Взаємодія атомних частинок з кристалами. Проведення структурних досліджень плівок.

  дипломная работа, добавлен 21.05.2015

 • Побудова та принцип дії електромеханічного перетворювача (ЕМП) як складової частини електрогідравлічного підсилювача потужності. Типи робочих зазорів. Основні статичні та динамічні характеристики ЕМП електромагнітного типу, суттєвий вплив на них.

  реферат, добавлен 20.03.2016

 • Плазма в сучасних технологіях та її характеристики. Методи зондових вимірювань. Потенціал електростатичного зонду в плазменному гетерогенному середовищі. Розв’язок рівняння для потенціалу для електростатичного зонду в ГПС. Комп’ютерний експеримент.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2008

 • Історія створення напівпровідникового тріоду, або транзистора, загальні відомості та його значення для розвитку напівпровідникової електроніки. Розгляд схем включення та принципів дії транзисторів. Вплив температури на роботу біполярного транзистора.

  курсовая работа, добавлен 19.12.2010

 • Магнітні властивості деяких речовин. Сила дії магніту та магнітного поля та їх вплив на організм людини. Взаємодія полюсів магніту. Погіршення самопочуття людей під час магнітних бур. Відкриття явищ електромагнетизму й використання електромагнітів.

  реферат, добавлен 16.06.2010

 • Вивчення зонної структури напівпровідників. Поділ речовин на метали, діелектрики та напівпровідники, встановлення їх основних електрофізичних характеристик. Введення поняття дірки, яка є певною мірою віртуальною частинкою. Вплив домішок на структуру.

  курсовая работа, добавлен 24.06.2008

 • Історія розвитку атомної енергетики та особливості експлуатації атомних електростанцій. Характеристика та будівництво Чорнобильської АЕС. Хронологія аварії, її вплив на фізичне та психологічне здоров’я людей, етапи ліквідації наслідків катастрофи.

  презентация, добавлен 28.04.2012

 • Переваги і недоліки малої енергетики та децентралізації енергопостачання. Класифікація водоймищ малих ГЕС та їх вплив на екологію. Типізація гідротурбінного устаткування, область його застосування та конструктивні особливості. Вибір параметрів турбіни.

  дипломная работа, добавлен 15.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.