Побудова моделі автоматичної системи управління технологічним процесом

Використання комп'ютерного моделювання. Особливості проектування моделі автоматичної системи управління технологічним процесом. Визначення кількості пропущених через відмову даних та часу знаходження системи в загальмованому стані. Опис алгоритму моделі.

Подобные документы

 • Функціональне моделювання діяльності студії та виявлення задач до автоматизації. Технічне завдання на розроблення автоматизованої системи. Обґрунтування вибору програмних засобів для розроблення системи. Алгоритми рішення, забезпечення виконання функцій.

  дипломная работа, добавлен 19.11.2010

 • Основні особливості Microsoft Access, її значення для створення професійної бази даних. Опис прикладної області "Житлово-комунальне господарство". Створення і заповнення таблиць, запитів, форм і звітів, які можна друкувати й редагувати в Microsoft Access.

  курсовая работа, добавлен 17.12.2011

 • Реалізація портальної системи, на основі якої працює веб-сайт ПП "Агромат". Розробка системи адміністрування веб-сайтом для редагування контенту веб-сайту за допомогою веб-браузера з використанням мови програмування РНР та сервера баз даних MySQL.

  дипломная работа, добавлен 24.09.2012

 • Розробка програми для реалізації системи, що забезпечує автоматичне управління та моделювання зміни музичних програм на радіостанції з використанням засобів Microsoft Visual. Програмна реалізація інтерфейсу та процесу моделювання роботи системи.

  курсовая работа, добавлен 08.01.2012

 • Визначення поняття кольору, його опису і специфікації. Сприйняття кольорів з позицій фізики, видимий та невидимий спектр. Характеристика шкали яскравості, моделі кольорів. Однорідні для сприйняття кольорові простори. Системи впорядкування кольорів.

  реферат, добавлен 08.08.2011

 • Проект і реалізація структури модулів портальної системи і бази даних: стрічка новин, електронні голосування, користувачі порталу, сторінки сайту; методи та формати зберігання даних. Система адміністрування веб-порталу, управління обліковими записами.

  дипломная работа, добавлен 24.09.2012

 • Аналіз існуючих методів оцінки конкурентноспроможності підприємства. Процес навчання нечіткої експертної системи. Модель комлексної оцінки конкурентоспроможності страхової компанії методом візуального моделювання пакету Simulink середовища Matlab.

  дипломная работа, добавлен 27.05.2014

 • Побудова інформаційно-математичної моделі та алгоритм задачі. Визначення структури даних. Розробка інтерфейсу програми з користувачем. Складання коду програми. Реалізація проекту у візуальному середовищі. Тестування та інструкція з експлуатації програми.

  курсовая работа, добавлен 14.04.2009

 • Даталогічне проектування баз даних та концептуальне (інфологічне) проектування (побудова ER-діаграми та нормалізація даних) інформаційної системи. Фізичне проектування інформаційних систем (СУБД Access: об’єкти бази, створення таблиць, запитів та форм).

  курсовая работа, добавлен 09.01.2010

 • Задачі системного управління структурою і властивостями складних об'єктів. Аналіз вимог до точності та стійкості слідкувальної системи. Розробка алгоритмів визначення стійкості та якості перехідних процесів системи. Програмний комплекс системи.

  курсовая работа, добавлен 28.02.2011

 • Використання інформаційних технологій в підводному кораблебудуванні. Французькі кораблі майбутнього: проекти SMX-25 і ADVANSEA. Компас-3D як універсальна система тривимірного проектування. Виконання просторової моделі пластини і редагування ескізу моделі.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2014

 • Класифікація інформаційних систем. Дослідження особливостей мови UML як засобу моделювання інформаційних систем. Розробка концептуальної моделі інформаційної системи поліклініки з використанням середи редактора програмування IBM Rational Rose 2003.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2012

 • Історія створення мови С#. Аналіз алгоритмів кодування даних. Розробка системи в середовищі Visual Studio 2008 Express. Схема шифрування алгоритму DES. Дослідження алгоритму RC2. Приклади хешів RIPEMD-160. Програмна реалізація основних процедур системи.

  дипломная работа, добавлен 25.10.2012

 • Побудова логічно-фізичної моделі даних за допомогою CASE-засобу ERWin. Інструкція користувача програми. Форма "Складський ордер", "Автотранспорт", "Оператори". Логічна та фізична модель бази даних. Форма "Меню", "Акт прийому", форми для введення даних.

  курсовая работа, добавлен 14.09.2012

 • Розробка автоматизованої інформаційно-довідкової системи "Шовкова фея". Область використання системи, визначення функцій, вибір програмних засобів для розв’язання задачі, її комп’ютерна реалізація. Вимоги до ПЗ. Аналіз вихідних даних засобами MS Excel.

  презентация, добавлен 09.09.2010

 • Методика проектування бази даних, в якій повинна зберігатися вся інформація про художників, їх картини, епохи, в які картини були написані, музеї, в яких вони зберігаються. Проектування програмної системи за допомогою засобів візуального моделювання.

  курсовая работа, добавлен 12.06.2011

 • Створення проекту та розробка SCADA у Vijeo Citect. Використання хронологічного подієвого списку (CEL) для відображення журналу подій або щоденнику операцій. Визначення драйверу та опис конфігурації змінних для визначення внутрішніх змінних ZenOn.

  курсовая работа, добавлен 19.08.2012

 • Діяльність відділу збуту: шляхи виконання задач і функцій. Етапи розробки і принципи діяльності функціональної моделі (BPwin) та логічної моделі даних (ERwin), що повинні забезпечити реалістичне відображення діяльності відділу збуту на хлібозаводі.

  курсовая работа, добавлен 08.09.2012

 • Розроблення інформаційної системи для введення, редагування, пошуку, фільтрування даних, необхідних для роботи танцювальної студії. Характеристика вимог до надійності. Призначення і умови використання програми. Методика роботи користувача з системою.

  дипломная работа, добавлен 02.06.2017

 • Клас програм, призначених для виконання різних несанкціонованих користувачем дій, іноді спрямованих на заподіяння шкоди (знищення або пошкодження даних). Історія комп’ютерних вірусів, їх класифікація. Основні особливості алгоритму роботи вірусів.

  презентация, добавлен 28.10.2014

 • Характеристика "Турбо САП" - універсальної системи автоматизованого проектування керуючих програм для верстатів з ЧПК. Загальне призначення, програмне забезпечення, експлуатаційні можливості. Специфіка роботи з інтерактивною графічною оболонкою системи.

  контрольная работа, добавлен 07.10.2009

 • Створення програмного забезпечення для управління продажем та орендою нерухомості. Аналіз роботи підприємства з продажу нерухомості; проектування системи взаємодії клієнта з продавцем; визначення вимог до програмного комплексу, який необхідно розробити.

  курсовая работа, добавлен 08.07.2012

 • Етапи проектування баз даних. Декларація вимог до проектованої системи баз даних, до інформаційного, математичного, програмного, технічного, організаційного забезпечення. Опис заходів, необхідних для контролю даних у базі даних, їх резервного копіювання.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2012

 • База даних як організована структура, призначена для зберігання інформації. Проектування та реалізація в СУБД MS Access інформаційної системи "База даних Internet-ресурсів тестів з психології". Розробка логічної системи даних, інструкції користувача.

  курсовая работа, добавлен 22.10.2012

 • Форми вихідних документів. Перелік запитів до бази даних. Побудова інфологічної моделі, її структурні компоненти: сутності, зв’язки та відносини. Перелік таблиць, опис запитів. Загальна характеристика та головний зміст форм розроблюваної бази даних.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.