Побудова моделі автоматичної системи управління технологічним процесом

Використання комп'ютерного моделювання. Особливості проектування моделі автоматичної системи управління технологічним процесом. Визначення кількості пропущених через відмову даних та часу знаходження системи в загальмованому стані. Опис алгоритму моделі.

Подобные документы

 • Створення інформаційної системи для спортивного магазину харчування. Обґрунтування вибору мови програмування. Текстуальний опис алгоритму. Проектування бази даних. Комп'ютеризація торгівельних закладів, отримання необхідних даних в автоматичному режимі.

  дипломная работа, добавлен 12.05.2015

 • Розробка автоматизованої системи управління (АСУ) процесом продажу товарів для обслуговування принтерів. Структура і функції, визначення призначення АСУ, вимоги до неї. Ситуаційний аналіз фірми "Fareо". Структура та принцип роботи програмного продукту.

  курсовая работа, добавлен 23.11.2014

 • Основні функціональні можливості програми для забезпечення комп'ютерної системи дистанційного управління приладами. Функція пульта дистанційного керування мартфонів. Реалізація пультів дистанційного управління на основі апаратно-програмного комплексу.

  дипломная работа, добавлен 09.07.2015

 • Delphi - система візуального об'єктно-орієнтованого проектування. Класифікаційна ознака автоматизованої системи управління (АСУ) - предметна сфера її застосування (економіко-організаційна, технологічна і проектно-конструкторська). Розробка АСУ персоналом.

  дипломная работа, добавлен 07.08.2013

 • Методика та основні етапи проектування інформаційної системи "Меблевий салон", опис необхідних для цього даних і джерела їх отримання. Побудова ER-діаграми та порядок її нормалізації. Методи створення таблиць та форм, можливості їх змін, редагування.

  курсовая работа, добавлен 08.12.2009

 • Дослідження складної системи "Велосипед" з елементами, з'єднаними детермінованим зв'язком. Побудова цільової функції для оптимізації системи, визначення її надійності та вартості приросту надійності її елементів. Блок-схема процесу функціонування системи.

  курсовая работа, добавлен 01.03.2014

 • Методи використання традиційних файлових систем - набору програм, які виконують для користувачів деякі операції, наприклад, створення звітів. Системи керування баз даних. Основні поняття реляційної моделі даних. Реляційна алгебра і реляційне числення.

  реферат, добавлен 13.06.2010

 • Проектування офісу за допомогою системи 3D Home Architect 8, його зовнішнього та внутрішнього виду, устаткування. Підготовка інженерів-педагогів в галузі комп'ютерних технологій для моделювання об'єктів у різних системах автоматизованого проектування.

  курсовая работа, добавлен 01.07.2010

 • Використання системи керування базами даних (СКБД) Microsoft Access на реляційній моделі. Основні об’єкти баз даних: таблиці, запити, форми, звіти, макроси і модулі. Виконання обрахунків у запитах, підсумкові та перехресні запити, їх використання.

  курсовая работа, добавлен 01.11.2011

 • Розробка системи, що дозволяє оптимізувати управління запасами продукції на складі. Характеристика двох модулів програми: реалізація першого модуля в середовищі Delphi, реалізація другого модуля на основі матричної ігрової моделі управління запасами.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.