Корпоративні комп’ютерні мережі

Налаштування інтернет-з’єднання за допомогою мобільного телефону. Проєктування і налаштування провідної мережі, бездротової мережі WiFi. Робота з BT. З’єднання пристроїв, сервіс, безпека. Робота з електронною поштою. Огляд технології 3G, 2.75G, 2.5G.

Подобные документы

 • Обґрунтування варіанту побудови однорангової мережі з використанням витої пари для випадку об'єднання робочих місць. Спільне використання принтера та файлів, що містяться на одному з комп'ютерів. Схема, основні етапи побудови та налагодження мережі.

  лабораторная работа, добавлен 30.03.2010

 • Онлайн-страхування в мережі Інтернет, його правовий аспект. Програмне забезпечення для організації веб-сайтів в мережі Інтернет: CMS. Система керування вмістом для публікації інформації в Інтернеті: Joomla. Описання процесу створення й реалізації програми

  курсовая работа, добавлен 30.09.2014

 • Поняття комп'ютерної мережі як системи зв'язку між двома чи більше комп'ютерами через кабельне чи повітряне середовище. Середовище передачі у комп'ютерних мережах. Передумови інтенсивного розвитку мережних технологій. Мережні сервіси, класифікація мереж.

  реферат, добавлен 13.11.2013

 • Аналіз локальних мереж та характеристика мережі доступу за технологією 802.11АС. Створення та проектування мережі в Державній установі "Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти" та її захист. Переваги бездротової мережі передачі даних.

  дипломная работа, добавлен 14.06.2021

 • Сучасний розвиток мережі Інтернет: становлення всесвітньої мережі в реаліях нашого часу, розвиток послуг. Становлення мережі Інтернет в нашій державі, сучасний стан та проблематика. Державна політика в галузі розвитку "всесвітньої павутини" в Україні.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2010

 • Вибір та обґрунтування компонентів мережі, клієнтської частини, комунікаційного обладнання та прикладного програмного забезпечення. Опис фізичної та логічної структури мережі. Принципова схема топології мережі та cхема логічної структури мережі.

  курсовая работа, добавлен 16.02.2015

 • Вивчення призначення, механізму роботи та основних налаштувань маршрутизатора Linksys E1000 Wireless-N Router - мережевого пристрою, який пересилає пакети даних між різними сегментами мережі і приймає рішення на підставі інформації про топологію мережі.

  курсовая работа, добавлен 11.09.2011

 • Аналіз сучасного програмного забезпечення комп'ютерних інформаційних мережевих систем. Загальна економіко-правова характеристика Бершадського відділення Вінницької філії ЗАТ КБ "ПриватБанк", захист інформації та дотримання безпеки в комп’ютерній мережі.

  курсовая работа, добавлен 14.05.2011

 • Історія виникнення та розвитку мережі Інтернет. Загальні принципи роботи та основні функції всесвітньої мережі. Законодавче та правове регулювання інформаційної діяльності. Дослідження досвіду України у формуванні інформаційно-комунікативного суспільства.

  дипломная работа, добавлен 15.03.2014

 • Загальна характеристика та опис фізичної структури мережі. IP-адресація комп’ютерів та обладнання, що використовується. Операційна система сервера. Розрахунок довжини кабелю та коробу. Операційна система сервера, материнська плата, вартість обладнання.

  курсовая работа, добавлен 28.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.