Корпоративні комп’ютерні мережі

Налаштування інтернет-з’єднання за допомогою мобільного телефону. Проєктування і налаштування провідної мережі, бездротової мережі WiFi. Робота з BT. З’єднання пристроїв, сервіс, безпека. Робота з електронною поштою. Огляд технології 3G, 2.75G, 2.5G.

Подобные документы

 • Класифікація комп'ютерних мереж. Забезпечення функціонування локальної мережі за допомогою сервера. Топологія локальної мережі. Оптоволоконний інтерфейс до розподілених даних FDDI. Бездротові технології Wi-Fi, Bluetooth, GPRS. Мережеві апаратні засоби.

  реферат, добавлен 15.03.2013

 • Міжрівневі взаємодії, що відбуваються при передачі даних по мережі. Процес відправлення повідомлень з одного місця в інше, мережні процеси, протоколи. Характеристика та призначення протоколу ARP. Визначення фізичної адреси локального, віддаленого вузлів.

  контрольная работа, добавлен 22.09.2009

 • Історія розвитку мережі Інтернет, можливості її практичного використання. Місце України у формуванні ресурсів "всесвітньої павутини". Правові основи використання Інтернету в Україні. Види доступу до мережі. Мережа Інтернет в Україні: сучасний стан.

  курсовая работа, добавлен 07.10.2012

 • Обладнання безпровідних мереж. Стандартні і додаткові швидкості в Ethernet: частотний діапазон, швидкість радіо, захисний інтервал. Коротка характеристика головних переваг та недоліків бездротової мережі Wi-Fi. Забезпечення стійкості мережі до злому.

  презентация, добавлен 14.08.2013

 • Вибір архітектури і топології мережі, її оптимальної конфігурації. Налагодження операційної системи сервера. Технічне та програмне обслуговування комп’ютерної мережі. Розрахунок необхідної довжини кабелю та кількості й типів мережного обладнання.

  дипломная работа, добавлен 15.06.2014

 • Планування робочих місць. Cкладання плану приміщень. Розрахунок PDV та PVV. Вибір обладнання та програмного забезпечення для комп'ютерної мережі, типу кабельного з'єднання. Розрахунок довжини кабелю. Програмне забезпечення, загальна сума проекту.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2015

 • Текст як базова одиниця комп’ютерно-опосередкованої комунікації. Гіпертекст як прояв тексту в мережі Інтернет. Гіпертекстуальність як загальний, словниковий та лінгвістичний термін. Wikipedia як найпопулярніша онлайн енциклопедія у всесвітній павутинні.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2015

 • Вивчення технології та принципів індексування, яке забезпечує групування документів відповідно до їх тематики і галузі знання. Аналіз таких видів індексування як систематизація, предметизація, координатне індексування. Транспортні ресурси мережі Інтернет.

  реферат, добавлен 26.10.2010

 • Фізичне та логічне представлення топології мереж, кабельна система. Вибір мережевого устаткування. Імітаційне моделювання корпоративної комп’ютерної мережі в NetCracker 4.0. Представлення локальної мережі в Microsoft Visio 2013, економічне обґрунтування.

  курсовая работа, добавлен 17.05.2015

 • Поняття комп'ютерної мережі як спільного підключення окремих комп’ютерів до єдиного каналу передачі даних. Сутність мережі однорангової та з виділеним сервером. Топології локальних мереж. Схема взаємодії комп'ютерів. Проблеми передачі даних у мережі.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.