Розрахунок ефективності інвестиційного проекту

Визначення доцільності витрат на придбання нової машини на основі показників поточної вартості грошового потоку і середньозваженої вартості капіталу; термін окупності проекту. Обґрунтування ефективності інвестицій на основі внутрішньої ставки доходу.

Подобные документы

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок річної потреби обігових коштів. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції. Розрахунок економічних показників ефективності виробництва.

  контрольная работа, добавлен 21.02.2011

 • Класифікація інформаційних продуктів та послуг. Основні особливості споживчої вартості інформаційних продуктів. Розрахунок капітальних витрат на створення програмного виробу. Розрахунок поточних витрат. Визначення економічної ефективності програми.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2013

 • Показники стану, руху та використання основних фондів. Метод прискореного зменшення залишкової вартості. Щорічні амортизаційні відрахування технологічного обладнання. Коефіцієнт співвідношення доходів та витрат. Дисконтований термін окупності проекту.

  контрольная работа, добавлен 25.05.2014

 • Аналіз бюджету доходів, витрат і поточної заборгованості промислового підприємства. Оцінка об'єму інвестицій його виробництва і розмірів залучених засобів. Визначення рівня прибутку і розрахунок фондових показників і акціонерної вартості підприємства.

  контрольная работа, добавлен 15.06.2013

 • Техніко-економічне обґрунтування проекту механічного цеху. Склад матеріальних і трудових ресурсів підприємства. Виробнича собівартість продукції. Розрахунок потреби в коштах. Оцінка фінансових показників діяльності підприємства, їх ефективне використання.

  курсовая работа, добавлен 12.03.2014

 • Обґрунтування доцільності впровадження технології використання шахтної породи для виробництва продукції з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. Розрахунок показників впровадження технології для виробництва шлакоблоків і тротуарної плитки.

  курсовая работа, добавлен 17.06.2013

 • Середовище втілення будівельного проекту, його функціональні та економічні переваги. Кошторисна документація проекту, обсяг та структура інвестиційних витрат. Економічна оцінка будівельного проекту за системою показників інвестиційного менеджменту.

  курсовая работа, добавлен 25.06.2015

 • Огляд поняття і методики визначення собівартості продукції, відпускної ціни, вартості обладнання, інструменту, оснащення та інвентарю. Розрахунок потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, транспортно-заготівельних витрат, потреби матеріалів.

  методичка, добавлен 07.02.2012

 • Аналіз доцільності реалізації проекту по освоєнню виробництва електрокамінів і реалізації їх на ринку. Розрахунок витрат виробництва, грошових потоків по роках життєвого циклу проекту. Визначення амортизації основних засобів та точки беззбитковості.

  курсовая работа, добавлен 17.04.2012

 • Вірогідність появи випадкового значення. Знаходження середньоквадратичного відхилення. Оцінка міри ризику. Матриця ефективності рішень. Критерії Вальда, Севіджа та Гурвіца. Визначення індексу безпеки інвестиційного проекту за ціною одиниці продукції.

  контрольная работа, добавлен 14.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.