Педагогічні теорії Я.А. Коменського

Життя і педагогічний шлях великого чеського педагога-гуманіста, філософа Яна Амоса Коменського. Теоретичні основи його педагогіки. Школа, її призначення. Нове рішення, запропоноване Коменським для організації навчання. Вчитель - душа і серце виховання.

Подобные документы

 • Тернистий життєвий шлях Б.Д. Грінченка. Відстоювання україномовного навчання. Ідея національного виховання у педагогічній концепції Грінченка. Особистість учителя національної школи в доробку Б. Грінченка. Педагогічні ідеї Б. Грінченка в сучасній школі.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

 • Предмет і завдання педагогіки. Роль вітчизняних педагогів у розвитку педагогічної думки. Емпіричні методи педагогічного дослідження. Вікові етапи розвитку особистості школяра, мета національного виховання. Самовиховання вчителя і професійна майстерність.

  шпаргалка, добавлен 01.12.2010

 • Методологічні основи теорії ігрової діяльності дітей дошкільного віку. Педагогічні умови організації та теоретичні засади класифікації ігор. Взаємозв'язок між видами ігор як чинник формування інтелектуальної готовності дошкільника до навчання в школі.

  курсовая работа, добавлен 09.05.2017

 • Педагогічна діяльність К.Д. Ушинського. Ідея національного виховання та гармонійного розвитку людини в працях педагога. Проблема мети і засобів морального виховання. Вимоги до вчителя, проблема його професійної підготовки. Внесок в розвиток дидактики.

  курсовая работа, добавлен 22.04.2010

 • Внутрішня структура, філософсько-методологічні і психологічні основи навчання, його рушійні сили. Процес навчання: викладання, учіння та зовнішні суперечності. Види і методи навчання. Форми й методи активізації виховання та навчання в сучасній школі.

  реферат, добавлен 25.04.2009

 • Поняття та сутність виховання. Цілі та завдання виховного процесу в сучасній школі. Основні риси менеджменту освіти. Організаційно-педагогічні умови, форми і методи, які забезпечують ефективну оптимізацію виховного процесу у загальноосвітній школі.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2010

 • Система освіти в Україні і принципи її побудови. Педагогічна професія, її призначення. Взаємообумовленість процесів виховання, навчання і розвитку. Методи формування учнівського колективу. Закономірності і принципи навчання. Типи і структура уроку.

  шпаргалка, добавлен 02.07.2011

 • Місце проблемного навчання в педагогічних концепціях. Теорії побудови системи розумової активності. Концептуальні основи та функції проблемного навчання. Проблемні ситуації: типи, способи і правила створення. Методика організації, етапи та роль педагога.

  дипломная работа, добавлен 27.07.2009

 • Види диференційованого навчання, педагогічні умови його організації. Дослідницька перевірка педагогічних умов диференційованого підходу до організації навчання. Конспекти уроків з тем: "Еритроцити. Переливання крові", "Мікроскопічна будова крові людини".

  дипломная работа, добавлен 13.03.2013

 • Авторська школа як педагогічне явище у наукових джерелах. В.А. Караковський: біографія та основні роботи. Робота із колективом у системі В.А. Караковського. Самоврядування - не мета, а засіб виховання. Комунарська методика. Проблема навчання у вихованні.

  курсовая работа, добавлен 23.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.