Педагогічні теорії Я.А. Коменського

Життя і педагогічний шлях великого чеського педагога-гуманіста, філософа Яна Амоса Коменського. Теоретичні основи його педагогіки. Школа, її призначення. Нове рішення, запропоноване Коменським для організації навчання. Вчитель - душа і серце виховання.

Подобные документы

 • Історія розвитку ідей вільного виховання. Формування світогляду М. Монтессорі як гуманіста освіти дітей з порушенням інтелекту. Організація навчально-виховної роботи в класах вільного виховання особистості в діяльності сучасної загальноосвітньої школи.

  курсовая работа, добавлен 22.01.2013

 • Теоретичні основи процесу виховання учнівської молоді в Галичині на засадах християнської молоді. Історико-педагогічні аспекти діяльності українських чернечих нагромаджень. Практика морального виховання української молоді в освітньо-виховних закладах.

  дипломная работа, добавлен 13.11.2009

 • Дидактика в системі педагогічних наук. Пізнавальний процес: особливості та структура. Контроль, перевірка знань і навичок учнів. Дидактична технологія - основа оптимізації навчального процесу. Зміст освіти в сучасній школі, форми організації навчання.

  монография, добавлен 15.07.2009

 • Особистість А.С. Макаренка, його життя та діяльність, професійно-педагогічна і пізнавальна спрямованість, роль в переосмисленні проблеми сімейного виховання, внесок у вітчизняну і світову педагогіку. Суть концепції родинного виховання та роль сім’ї.

  курсовая работа, добавлен 24.11.2009

 • Розгляд сучасного стану проблеми екологічної освіти та виховання школярів. Основи організації уроків ботаніки з використанням екскурсій. Дослідження характерних ознак та сутності екскурсії. Прийоми та методи проведення шкільних екскурсій з ботаніки.

  реферат, добавлен 19.11.2014

 • Теоретичні основи проблеми організації та проведення позаурочних форм навчання. Досвід вчителів історії та правознавства. Сучасний стан використання позаурочних форм навчання. Результати анкетування вчителів Першотравенської школи І-ІІІ ступенів.

  курсовая работа, добавлен 30.09.2014

 • Новаторство в педагогічних ідеях Джона Локка. Роль морального виховання в педагогіці. Роль фізичного виховання в педагогіці Джона Локка. Вироблення твердої волі, уміння стримувати нерозумні бажання. Орієнтування навчання на передову науку епохи.

  реферат, добавлен 29.07.2016

 • Дослідження рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів інститутів фізичного виховання і спорту в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу (дисципліни спортивно-педагогічного циклу).

  дипломная работа, добавлен 14.10.2012

 • Проблема екологічного виховання в теорії та практиці шкільного навчання. Аналіз теоретичних засад екологічної освіти національної школи. Екологічне виховання як систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток в учнів екологічної культури.

  реферат, добавлен 23.09.2009

 • Короткий нарис життя та творчості, етапи особистісного становлення К.Д. Ушинського як основоположника наукової педагогіки і народної школи в Російській імперії. Реформаторська освітянська діяльність, принципи створення та зміст педагогічної теорії.

  курсовая работа, добавлен 25.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.