Педагогічне спілкування як діалог

Опануванням педагогом майстерності діалогу як тип професійного спілкування. Ознаки діалогічного педагогічного спілкування. Децентрація позиції вчителя як гуманізація взаємодії. Пошук розв'язків у процесі взаємодії з урахуванням думок кожного учасника.

Подобные документы

 • Поняття педагогічного співробітництва у поглядах психологів-науковців. Його стратегії та способи. Залежність форм спільної діяльності від стилю відносин педагога з учнями. Правила педагогічного спілкування у співпраці з учасниками освітнього процесу.

  курсовая работа, добавлен 30.11.2014

 • Стиль педагогічного спілкування як чинник формування особистості підлітка. Огляд стилів педагогічного спілкування вчителів. Визначення особистісних якостей підлітків. Виявлення особливостей підлітків, що формуються під впливом різних педагогічних стилів.

  дипломная работа, добавлен 26.02.2012

 • Загальні особливості педагогічної взаємодії. Зміст поняття "педагогічне спілкування". Особистості учня та вчителя іноземної мови. Психологічний клімат та педагогічна взаємодія на уроці іноземної мови. Аналіз педагогічної взаємодії вчителя з учнями.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2010

 • Історичний аспект проблеми спілкування з точки зору вітчизняних та зарубіжних психологів. Спілкування молодших школярів як психолого-педагогічна проблема. Дослідження спілкування учнів початкових класів, аналіз отриманих результатів і рекомендації.

  курсовая работа, добавлен 07.08.2009

 • Визначення спілкування як складного багатопланового процесу встановлення контактів між людьми. Аналіз стилю педагогічного спілкування. Рекомендації щодо роботи з учнями різних типів темпераменту та з різними акцентуаціями характеру. Аналіз різних вправ.

  презентация, добавлен 07.04.2019

 • Культура та функції педагогічного спілкування. Педагогічний такт і стиль. Дефініції емпатії: розуміння почуттів, потреб інших, чутливе сприйняття події, природи, мистецтва, аффективний зв’язок з іншими; відчуття стану іншої особи, риси психотерапевта.

  реферат, добавлен 20.07.2009

 • Стилі педагогічного спілкування та їх характеристика. Виявлення об’єктивних причин конфліктів. Емоціональний і раціональний рівні конфліктів. Вирішення конфліктної ситуації. Менеджер з проблем конфліктних ситуацій. Шляхи ліквідації наслідків конфлікту.

  курсовая работа, добавлен 10.03.2015

 • Феномен спілкування як предмет психолого-педагогічного аналізу. Засоби комунікації в Інтернет-середовищі. Функції Інтернету як фактора актуалізації комунікативного потенціалу особистості. Програма розвитку комунікативного і пізнавального потенціалу.

  курсовая работа, добавлен 02.03.2012

 • Культура спілкування як складова культури поведінки людини. Поняття і специфіка спілкування у вітчизняній педагогіці. Виховання культури спілкування старших дошкільників засобами сюжетно-рольової гри, особливості та організація керівництва грою.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2013

 • Соціальна компетентність дошкільнят. Розвиток навиків спілкування та групової взаємодії, зорової і слухової пам'яті. Виховання поваги та доброзичливого ставлення до інших. Ознайомлення дітей із поняттям "емоції". Використання компліментів у спілкуванні.

  дипломная работа, добавлен 01.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.