Педагогічне спілкування як діалог

Опануванням педагогом майстерності діалогу як тип професійного спілкування. Ознаки діалогічного педагогічного спілкування. Децентрація позиції вчителя як гуманізація взаємодії. Пошук розв'язків у процесі взаємодії з урахуванням думок кожного учасника.

Подобные документы

 • Педагогічна техніка викладача у навчальному процесі. Індивідуальний підхід та орієнтація на партнерські стосунки як основні елементи продуктивної співпраці вчителя і студента. Культура зовнішнього вигляду, спілкування та психічної саморегуляції педагога.

  курсовая работа, добавлен 29.01.2011

 • Формування особистісних якостей під час педагогічного спілкування в теорії і практиці фізичної культури і спорту. Експериментальна перевірка ефективності формування особистісних якостей під час спілкування з вихованцями. Методичні поради фахівцям.

  дипломная работа, добавлен 02.10.2014

 • Типові недоліки у роботі вчителів при організації дидактичного спілкування з учнями. Обґрунтування та розробка системи умов доцільної організації активного дидактичного спілкування на рівні "вчитель-учень". Оцінка ефективності розробленої системи.

  дипломная работа, добавлен 14.07.2009

 • Мотиви спілкування дітей дошкільного віку з однолітками та дорослими. Експериментальне вивчення проблеми спілкування дітей дошкільного віку з ровесниками. Виховання позитивного ставлення до товаришів. Формування навичок регулювання поведінки дитини.

  дипломная работа, добавлен 09.12.2010

 • Основні напрями подальшої реалізації підготовки майбутніх судноводіїв до іншомовного професійно-орієнтованого спілкування в підручному процесі вищого морського навчального закладу. Застосування здобутих чужомовних комунікативних знань під час плавання.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Завдання педагогічної діяльності вчителя технологій. Характер і зміст роботи вчителя щодо організації, планування і реального забезпечення технологічної підготовки учнів у школах (на уроках, позакласних заняттях). Професійно-педагогічне спілкування.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2015

 • Дослідження ролі іноземно-мовного спілкування, перекладацьких технологій, культурно-етичної парадигми у мовленнєвій комунікації. Особливості технології навчання іншомовного спілкування, яка базується на основних принципах та завданнях Болонського процесу.

  статья, добавлен 14.08.2013

 • Становлення батьківської компетентності шляхом усвідомлення і осмислення механізмів діалогічного спілкування. Формування вмінь і навичок конструктивної взаємодії з дітьми у сім’ї. Критичне осмислення стійких стереотипних установок у сімейному вихованні.

  методичка, добавлен 23.07.2009

 • Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності, його становлення і розвиток в період дошкільного віку. Діагностика рівнів комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей, використання та особливості гри-інсценізації як ефективного методу його стимулювання.

  курсовая работа, добавлен 01.06.2015

 • Мовлення і комунікативна поведінка вчителя. Функції та умови ефективності професійного мовлення вчителя. Шляхи вдосконалення. Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування.

  реферат, добавлен 31.10.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.