Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

Теоретичні основи стратегічного управління грошовими потоками, поняття грошей та грошового потоку в контексті стратегічного аналізу. Роль та завдання аналізу в управлінні грошовими потоками та методологічний інструментарій оцінювання вартості грошей.

Подобные документы

 • Види грошей. Грошові агрегати. Еволюція грошей у xx столітті. Значення вивчення грошей для розуміння функціонування ринкової системи економіки. Необхідність грошей для функціонування економіки. Вплив їх на ринок товарів і послуг.

  курсовая работа, добавлен 11.07.2007

 • Особливості розвитку грошей на українських землях в епоху античності. Вплив іноземних грошових систем на формування грошового обігу в Давньоруській державі. Виникнення та еволюція гривні. Гроші України у складі СРСР та після проголошення незалежності.

  курсовая работа, добавлен 22.12.2010

 • Поняття та класифікація електронних грошей, схема їх обігу. Міжнародний досвід запровадження та використання електронних грошей. Аналіз сучасного стану використання електронних грошей як платіжного засобу, перспективи для здійснення масових платежів.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2013

 • Роль грошей в ринковій економіці. Емісійна функція Центрального банку в сфері готівково-грошового обігу. Правові основи обігу готівки в Україні. Особливості стану готівково-грошового обігу в інших країнах. Оцінка стану готівкового обігу в Україні.

  курсовая работа, добавлен 12.07.2010

 • Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства. Аналіз майна та оборотних активів. Джерела формування капіталу. Ліквідність та платоспроможність підприємства, його прибутковість та рентабельність.

  отчет по практике, добавлен 16.04.2011

 • Вивчення організації фінансової роботи на підприємстві ДП "Залучанський спиртовий завод". Ознайомлення із структурою оборотних активів. Управління грошовими потоками на фірмі. Управління розподілом і використанням прибутку. Аналіз фінансового стану.

  отчет по практике, добавлен 12.03.2014

 • Теоретичні основи побудови та аналізу платіжного балансу країни. Сутність платіжного балансу та його роль у забезпеченні сталого розвитку країни. Еволюція методології складання платіжного балансу. Методи аналізу та збалансування платіжного балансу.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2008

 • Світовий механізм міжнародного золотого стандарту як гарантія номінальної вартості паперових грошей всіх розвинених країн світу під час Першої світової війни. Роль системи золотого стандарту у розвитку інтернаціональних міжнародних торговельних відносин.

  доклад, добавлен 07.12.2010

 • Форми грошей та їх еволюція. Суть кількісної теорії грошей. Особливості фінансів підприємства. Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та економічним змістом. Стадії та закономірності руху кредиту. Державний борг, його економічні наслідки.

  шпаргалка, добавлен 19.04.2013

 • Ми звикли до грошей до такої міри, що сприймаємо їх як належне, і не підозрюємо, що в нашому гаманці лежить один із найвидатніших винаходів людської думки. Вся сучасна економіка заснована на існуванні грошей - їх характеристика та історія виникнення.

  реферат, добавлен 27.05.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.