Створення простої web-сторінки

Вступ в мову HTML. Структура HTML-документа. Встановлення кольору фону та тексту, створення заголовка. Графіка і посилання на WEB-сторінці, вставка малюнків. Оформлення таблиць та форматування комірок. Комплексна лабораторна робота "Створення HTML-файла".

Подобные документы

 • Запуск PowerPoint, основні елементи програми. Створення нової презентації. Вибір режиму перегляду слайду. Способи виділення та редагування фрагмента тексту. Створення слайду з маркованим списком. Вставка до слайду відео та звука, демонстрація презентації.

  дипломная работа, добавлен 12.02.2010

 • Розрахунок собівартості інструментальної системи створення електронних підручників. Вибір технології та мови програмування. Загальна характеристика програми і принцип роботи. Вибір мови програмування. Опис тегів, які підтримуються HTML-редактором.

  дипломная работа, добавлен 04.06.2010

 • Работа с HTML-редактором Adobe Dreamweaver. Этапы и правила построения заглавной страницы сайта, форматирования HTML-страниц, создания гипертекстовых ссылок, создания и форматирования таблиц. Использование графических материалов при разработке сайта.

  методичка, добавлен 06.07.2011

 • Основные теги и атрибуты языка HTML. Создание web-сайта, который должен представлять собой несколько связанных между собой страниц. Рассмотрение различных значений атрибутов и тегов на страницах и в других документах. Экранные формы разработанных страниц.

  лабораторная работа, добавлен 16.04.2014

 • Робота з текстовим редактором Word для створення документів, що містять текст, маркіровані та нумеровані списки, малюнки, схеми, таблиці, графіки. Використання "художніх" шрифтів, об'єктів WordArt, автофігур. Етапи створення структурованих документів.

  лабораторная работа, добавлен 21.12.2011

 • Програмування JavaScript на прикладі створення меню. Обробник подій onMouseOver. Використовування властивостей і методів об'єкту document. Масив та прапорці (bolean) для визначення зміни кольору. Робота з властивостями та індивідуальними елементами меню.

  лабораторная работа, добавлен 20.03.2011

 • Сучасні мультимедійні та електронні навчальні технології. Поняття електронного навчального посібника. Створення гіперпосилань, додавання тексту з файлів книг, оформлення розділів підручника. Оформлення розділів технологічних карт. Створення меню розділів.

  дипломная работа, добавлен 30.04.2015

 • Створення нової бази даних та таблиць MS Access. Пов’язування таблиць та індексування їх за тими полями, по яким створюється зв’язок. Створення запиту на вибірку в режимі конструктора. Створення екранних форм для роботи з даними за допомогою майстра форм.

  контрольная работа, добавлен 04.02.2013

 • Язык разметки гипертекстовых страниц HTML. Обеспечение доступности Web-страницы, представление текста и графики. Основные правила и этапы создания сайта, выбор структуры страницы. Оценка экономической целесообразности использования HTML-редакторов.

  дипломная работа, добавлен 25.03.2013

 • Основи роботи у програмі Microsoft FrontРagе. Робота з текстом. Оформлення web-сторінок та web-сайтів. Гіперпосилання, посилання на сторінки сайту. Побудова таблиць в редакторі Microsoft FrontPage. Робота з рисунками. Веб–компоненти Microsoft Office.

  курс лекций, добавлен 23.03.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.