Створення простої web-сторінки

Вступ в мову HTML. Структура HTML-документа. Встановлення кольору фону та тексту, створення заголовка. Графіка і посилання на WEB-сторінці, вставка малюнків. Оформлення таблиць та форматування комірок. Комплексна лабораторна робота "Створення HTML-файла".

Подобные документы

 • Історія розвитку та теорія Web-дизайну. Ефективність програмно-апаратних засобів. Створення Web-сторінки за допомогою мови HTML. Розробка концептуальної моделі підручника. Структура HTML документу, його інформаційних потоків. Форматування тексту, фрейми.

  курсовая работа, добавлен 29.05.2012

 • Принципи створення WEB-сторінок. Правила і програми для створення електронних публікацій. Гіперпосилання. Використання JAVA-скриптів при створенні HTML документу. Графіка у HTML-документах. Утворення та відправлення повідомлень електронної пошти.

  реферат, добавлен 19.10.2007

 • Понятие об html. Структура файла в формате html. Отличительный признак html-документа. Гипертекстовые ссылки. Создание документов в стандарте html. Заголовки. Форматирование текста и изменение стилей. Фреймы.

  реферат, добавлен 17.08.2007

 • Створення документа "Запрошення". Запуск і настроювання редактора. Виправлення орфографічних помилок. Збереження документа у файлі. Оформлення документа: настроювання полів сторінки; виділення фрагментів тексту; оформлення тексту. Малюнок Microsoft Draw.

  методичка, добавлен 11.05.2011

 • Проектування технологій навчання з теми "Створення веб-сайту засобами HTML". Організація та методика проведення лекційного, лабораторного та практичного (семінарського) заняття. Розробка дидактичних матеріалів до інноваційних технологій навчання.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2013

 • Структура HTML–документа. Синтаксис записи тега. Обозначение цветов в шестнадцатеричной системе счисления. Формат задания и параметры таблицы в документе, параметры её заголовка, строк и ячеек, группирование столбцов. Наследование свойств выравнивания.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2014

 • Видалення, додавання та упорядкування тексту. Установка позицій символів і міжсимвольної відстані. Зміна регістру символів. Вставка символів та форматування абзаців. Вибір теми та шаблону. Створення документу з кількох колонок. Створення буквиці у тексті.

  реферат, добавлен 09.08.2011

 • Розробка сайту-візитки компанії, яка надає послуги в ІТ-галузі та оцінювання створеного сайту. Структурне розположення усіх html, css—файлів та зображень. Створення текстового документу з іменем index та розширенням .html. Тестування сторінки в браузері.

  курсовая работа, добавлен 25.06.2015

 • Понятие, сущность и особенности применения языка HTML, а также структура его документа. Рекомендации по созданию сайтов в интернете. Общая структура и порядок оформления гипертекстов, записанных в языке HTML, примеры отображения их в браузере компьютера.

  контрольная работа, добавлен 12.09.2010

 • Разработки британского учёного Тима Бернерсом-Ли. HTML как язык для обмена научной и технической документацией, пригодный для использования людьми, не являющимися специалистами в области вёрстки. Структура HTML-документов и основные теги на языке HTML.

  курсовая работа, добавлен 03.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.