Особливості трудової міграції України

Основні причини трудової міграції населення України. Суть головних напрямків, вікових груп та секторів зайнятості робочих мігрантів з країни. Позитивні та негативні наслідки міграційних процесів. Заходи мотивації повернення переселенців на батьківщину.

Подобные документы

 • Діяльність транснаціональних корпорацій. ТНК у процесах глобального руху капіталів та інвестування. Позитивні та негативні наслідки господарської діяльності ТНК. Прямі іноземні інвестиції ТНК у харчову промисловість та у галузь електроніки України.

  дипломная работа, добавлен 30.10.2009

 • Характер та особливості глобалізації в контексті світових перетворень. Особливісті інтеграційних процесів, що відбуваються в світі. Основні пріоритети зовнішньоекономічної політики України. Світова фінансово-економічна криза. Динаміка експорту та імпорту.

  реферат, добавлен 24.02.2013

 • Сутність ринку технологій та його роль у світовій економіці. Економічна доцільність імпорту технології. Аналіз сучасного стану України на світовому ринку технологій, позитивні та негативні аспекти. Шляхи ефективного розвитку трансферту технологій України.

  реферат, добавлен 30.10.2011

 • Дослідження проблем зовнішньої політики України, а також головних аспектів співпраці України з міжнародними організаціями. Аналіз українсько-польських стратегічних взаємин. Особливості співробітництва України та Чеської республіки в рамках ОБСЄ.

  контрольная работа, добавлен 12.09.2011

 • Теоретичні основи процесів міжнародної міграції капіталу. Міжнародна міграція капіталу: поняття та сутність. Сучасні теорії міжнародної міграції капіталу. Сучасні тенденції в міжнародному русі капіталу. Україна, проблеми та перспективи інтегрування.

  курсовая работа, добавлен 18.06.2008

 • Основні риси "Доктрини демократії" США. Особливості та специфіка застосування зовнішньополітичної доктрини країни, як в попередні, так і в нинішній періоди. Можливі причини і наслідки "демократичних процесів" в окремих регіонах світу, зокрема Югославії.

  курсовая работа, добавлен 21.02.2012

 • Переваги, отримані Україною після вступу до Світової організації торгівлі (СОТ). Негативні наслідки вступу до СОТ. Рівень відкритості економіки. Розширення номенклатури та географічної структури експорту та імпорту. Динаміка зовнішньої торгівлі України.

  презентация, добавлен 19.10.2013

 • Сутність і поняття міжнародного поділу праці. Характеристика напрямків діяльності України в системі міжнародного економічного поділу праці. Спеціалізація різних видів трудової діяльності, їх взаємодоповнення. Факторні передумови міжнародної торгівлі.

  реферат, добавлен 26.11.2015

 • Розширення Європейського Союзу (ЄС) як результат міжнародної інтеграції, його історичні причини і передумови, основні етапи. Наслідки розширення кордонів ЄС для України. Політичні та економічні наслідки розширення ЄС для Російської Федерації та Румунії.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2013

 • Глобальні та регіональні інвестиційні тенденції. Наслідки світової кризи. Причини міграції. Угоди транснаціональних корпорацій в Російській Федерації. Кооперація між ТНК і ГВС (Глобальними Виробничими Системами), процес повторного перепродажу експорту.

  презентация, добавлен 28.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.