Особливості трудової міграції України

Основні причини трудової міграції населення України. Суть головних напрямків, вікових груп та секторів зайнятості робочих мігрантів з країни. Позитивні та негативні наслідки міграційних процесів. Заходи мотивації повернення переселенців на батьківщину.

Подобные документы

 • Основні витоки дестабілізуючих факторів політичної системи країн Близького Сходу. Аналіз головних етапів та тенденцій розвитку революційних заворушень. Країни-учасниці ліги арабських держав: Алжир, Єгипет, Ірак, Лівія, Саудівська Аравія, Сирія, Сомалі.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2015

 • Євроатлантична інтеграція країн Центральної Європи. Геополітичні наслідки східного розширення ЄС. Розвиток міжнародних відносин нового формату у площині ЄС та сусідні країни. Співробітництво України та Угорщини.

  реферат, добавлен 08.08.2007

 • Конкуренція та особливості її розвитку. Умови виникнення конкуренції. Індекс глобальної конкурентоспроможності України. Причини погіршення рейтингу України в міжнародному контексті. Шляхи підвищення конкурентоспроможності України. Рівень державного боргу.

  реферат, добавлен 07.09.2011

 • Подолання проблем високого рівня безробіття та низькопродуктивної зайнятості значної частини населення, які є характерними для України на даний час як умова формування передумов для економічного зростання. Регулювання спільного європейського ринку праці.

  реферат, добавлен 05.05.2019

 • Глобалізація як основа розвитку сучасного світового господарства. Проблеми перехідного періоду входження України до СОТ, заходи з їх вирішення та усунення. Зовнішньоекономічна політика країни. Характеристика зовнішньої торгівлі та аналіз її структури.

  курсовая работа, добавлен 01.11.2011

 • Торгівельно-економічні відносини України з ключовими країнами Азії. Аналіз загального імпорту (або секторів імпорту потенційно цікавих для України) і економічних умов обраних країн. Рекомендації щодо збільшення частки українського експорту на ринках Азії.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Актуальні проблеми вимушених переселенців. Сутність і зміст міграції. Рекомендації щодо вдосконалення механізмів української державної політики стосовно адекватного вирішення проблемних аспектів соціально-політичних питань внутрішньо переміщених осіб.

  статья, добавлен 27.08.2017

 • Суть світового господарства і основні етапи його розвитку. Глобалізація та її вплив на структуру світового господарства. Проблеми зовнішньої заборгованності. Вибір України: Європейський Союз або Росія. Модернізації зовнішньоекономічної політики України.

  курсовая работа, добавлен 17.04.2014

 • Аналіз напрямків розвитку зовнішньої політики Бельгії - країни з прозорими ринковими механізмами і правилами, яких дотримуються в усіх галузях та секторах економіки. Особливості членства Бельгійського королівства в Бенілюксі. Відносини Бельгії і України.

  реферат, добавлен 08.12.2012

 • Поняття "міграція населення" та її види. Характеристика факторів які впливають на міграційні процеси. Еміграція та імміграція населення України. Трудові мігранти за країнами та тривалістю перебування під час останньої поїздки за кордон, 2010-2012 рр.

  курсовая работа, добавлен 18.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.