Програмування гри "Трикутники"

Аналіз сучасного стану технологій програмування. Засоби реалізації об'єктів в мові C++, структура даних і функцій. Розробка програмного продукту - гри "трикутники", з використовуванням моделей, класів і функцій об’єктно-орієнтованого програмування.

Подобные документы

 • Розробка програми для управління навчальним процесом студентської групи вищого навчального закладу. Об’єктно-орієнтоване проектування об’єктів групи. Створення мови програмування Java. Побудова графічного інтерфейсу. Робота з невеликими базами даних.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2013

 • Розробка програми, яка розраховує потужність рідинного вісьсиметричного розбризкувача і демонструє основні аспекти об’єктно-орієнтованого програмування, а саме розробку класів, зв’язків між ними та такі явища як інкапсуляція, поліморфізм та спадкування.

  курсовая работа, добавлен 18.12.2011

 • Розробка програми для моделювання роботи алгоритму Дейкстри мовою C# з використанням об’єктно-орієнтованих принципів програмування. Алгоритм побудови робочого поля. Програмування графічного інтерфейсу користувача. Тестування програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 06.08.2013

 • Аналіз особливостей мови програмування Java та середовища Android Studio. Розробка програмного забезпечення для якісного та ефективного вивчення іноземних слів. Побудова базових алгоритмів і структури даних. Вибір мови програмування, реалізація програми.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2015

 • Особливості системи онлайн-агрегаторів новин, універсальної програмної платформи Microsoft Window. Використання мови програмування C#, створення бази даних. Розробка програмного продукту, алгоритм його створення. Вихідний код та інструкція користувача.

  дипломная работа, добавлен 21.01.2016

 • Модель аналізу-синтезу компіляції. Формальний опис вхідної мови програмування. Вибір технології програмування, проектування таблиць транслятора та вибір структур даних. Опис програми реалізації лексичного аналізатора. Розробка дерев граматичного розбору.

  курсовая работа, добавлен 26.12.2009

 • Розробка веб-сайту для підприємства "GT-auto", його структура. Етапи та мова програмування, оцінка якості програмного продукту. Розрахунок трудомісткості продукту та його економічної ефективності, етапи та терміни виконання. Заробітна плата програміста.

  дипломная работа, добавлен 29.06.2014

 • Соціальні медіа, їх функціональні особливості та напрямки вивчення. Вибір мови програмування та загальна структура програми, вимоги до неї, аналіз і зберігання отриманих даних. Розробка моделі поведінки у соціальних медіа, оцінка кількості користувачів.

  дипломная работа, добавлен 18.04.2015

 • Дослідження класифікації автоматизованих інформаційних систем. Обґрунтування вибору мови і системи програмування. Програмне забезпечення та опис компонентів середовища. Інтерфейс програмного комплексу. Розрахунок повної собівартості програмного продукту.

  дипломная работа, добавлен 26.06.2015

 • Розробка програмного додатку - гри "Jump way", яка поєднала в собі сучасні методи побудови 2D ігор. Обґрунтування вибору мови програмування. Проектування UML-діаграм класів. Користувацький інтерфейс. Програмна реалізація гри. Інструкція користувача.

  курсовая работа, добавлен 09.01.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.