Програмування гри "Трикутники"

Аналіз сучасного стану технологій програмування. Засоби реалізації об'єктів в мові C++, структура даних і функцій. Розробка програмного продукту - гри "трикутники", з використовуванням моделей, класів і функцій об’єктно-орієнтованого програмування.

Подобные документы

 • Загальні відомості про мову VHDL, яка використовуються для проектування цифрових електронних систем та створення програмного продукту, її елементи. Способи структуризації програми, принципи об’єктно-орієнтованого програмування, засоби налагоджування.

  курсовая работа, добавлен 09.06.2010

 • Об'єктно-орієнтоване, або об'єктне, програмування. Поняття об'єктів і класів. Розробка програмного забезпечення. Створення операційних систем, прикладних програм, драйверів пристроїв, додатків для вбудованих систем, високопродуктивних серверів.

  контрольная работа, добавлен 25.10.2013

 • Borland C++ Builder як система объєктно-орієнтованого програмування для швидкої розробки сучасного математичного забезпечення персональних комп'ютерів. Швидкість візуальної розробки. Продуктивність компонентів. Масштабовані з'єднання з базами даних.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2009

 • Проектування ієрархії класів геометричних об'єктів: точка, проста фігура, композиційна фігура, представлені частиною вершин і способами розрахунку інших вершин і ключових точок. Виконання операцій в різних системах координат з геометричними фігурами.

  курсовая работа, добавлен 16.02.2013

 • Швидкість витікання ідеального газу із посудини під тиском. Молекулярна маса газу. Відхилення теплоємностей при постійному тиску. Застосування конструкторів у програмі. Призначення кожної з функцій та кожного з ідентифікаторів. Вхідні та вихідні дані.

  курсовая работа, добавлен 29.11.2011

 • Об'єктно-орієнтована мова Python - сучасна мова програмування, проста у вивченні та використанні. Наявність повної стандартної бібліотеки. Середовища програмування на Python. Механізм функціонування інтерпретатора. Колекції даних, комбіновані оператори.

  презентация, добавлен 06.02.2014

 • Створення діаграм: варіантів використання, взаємодії, класів, станів та компонентів. Генерування коду на основі створених діаграм за допомогою StarUML на об'єктно-орієнтовній мові програмування Java. Головне вікно програми "Цифровий диктофон", лістинг.

  отчет по практике, добавлен 21.12.2015

 • Javascript як мова програмування, заснована на об'єктах: і мовні засоби, і можливості середовища представляються об'єктами. Структура програм на мові Javascript. Декларація змінних та сфер їх впливу. Типи даних та їх використання. Пріоритети операцій.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2010

 • Побудування блок-схеми рішення завдання зі знайдення центра ваги однорідної усіченої призми. Розробка програми за допомогою язика програмування C++, опис змінних та функцій програми та загальної математичної моделі. Розробка інструкції користувача.

  курсовая работа, добавлен 04.01.2012

 • Аналіз технологій розробки систем моніторингу і управління та різноманітності мов програмування. Створення проекту структури Інтернет-магазину, розробка бази даних, UML-діаграми та алгоритму виконання функцій додатку. Результати тестування програми.

  дипломная работа, добавлен 08.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.