Проектування та дослідження механізмів пересування корзини коксонаправляючої

Структурне і кінематичне дослідження важільного механізму. Визначення довжин ланок і побудова планів. Побудова планів швидкостей і визначення кутових швидкостей ланок для заданого положення. Сили реакцій у кінематичних парах за методом Бруєвича.

Подобные документы

 • Загальна характеристика верстата. Проектування коробки швидкостей горизонтально-фрезерного верстата на 16 ступенів швидкостей. Вибір електродвигуна, підшипників. Визначення режимів різання. Кінематичний розрахунок коробки швидкостей фрезерного верстата.

  курсовая работа, добавлен 18.09.2012

 • Структурний аналіз механізму. Довжини та координати ланок. Число ступенів вільності механізму. Лістінг програми комплексного розрахунку механізму. Контроль передатних функцій та параметри динамічної моделі механізму. Зовнішні сили, діючі на механізм.

  контрольная работа, добавлен 14.06.2009

 • Загальні види поверхонь деталей та зв’язків між ними. Вимірювальний розмірний ланцюг. Визначення характеру ланок розмірного ланцюга. Задачі, що розв’язуються за допомогою розмірних ланцюгів. Величина узгодження відповідно за допуском і номіналом.

  курсовая работа, добавлен 01.05.2011

 • Розробка електропривода механізму переміщення візка з двигуном постійного струму. Розрахунок потужності двигуна, сили статичного опору рухові візка. Визначення моменту на валу двигуна, шляху розгону візка. Побудова навантажувальної діаграми двигуна.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2014

 • Проектування стрілочних електроприводів. Кінематичний розрахунок передавального механізму. Визначення основних розмірів зубчастих коліс. Побудова епюр згинальних та крутних моментів. Конструювання другого проміжного вала. Розрахунок шпонкового з’єднання.

  курсовая работа, добавлен 29.12.2013

 • Вихідні дані на проект. Визначення опорних реакцій. Побудова епюри поперечних сил та згинаючих моментів. Визначення розмірів поперечних перерізів балки. Виявлення раціонального профілю переріза, порівняння мас балок. Умови міцності та розміри перерізів.

  курсовая работа, добавлен 13.06.2014

 • Визначення навантажувально-кінематичних параметрів електродвигуна. Розрахунок передач приводу. Проектування і конструювання валів, визначення їх розмірів. Вибір підшипників кочення по параметрам їх довговічності. Підбір стандартизованих деталей і мастила.

  дипломная работа, добавлен 22.09.2010

 • Аналіз основних технічних даних двигуна-прототипу. План швидкостей на втулковому діаметрі лопаткового вінця робочого колеса першого ступеня. Розрахункова схема визначення осьової і окружної складової інтенсивності навантаження на лопатку компресора.

  курсовая работа, добавлен 31.05.2019

 • Характеристика та структурна класифікація механізмів. Надлишкові (пасивні) зв’язки і зайві ступені вільності. Зміна вищих кінематичних пар. Задачі і методи кінематичного дослідження. Основні задачі динамічного аналізу механізмів. Зведення сил і моментів.

  курс лекций, добавлен 12.02.2013

 • Методика проектування електроприводу вантажопідйомної лебідки мостового крану. Побудова тахограми та діаграми статичних навантажень двигуна. Визначення витрат електроенергії за час циклу. Розрахунок та побудова перехідних процесів, оцінка можливостей.

  курсовая работа, добавлен 29.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.