Проектування та дослідження механізмів пересування корзини коксонаправляючої

Структурне і кінематичне дослідження важільного механізму. Визначення довжин ланок і побудова планів. Побудова планів швидкостей і визначення кутових швидкостей ланок для заданого положення. Сили реакцій у кінематичних парах за методом Бруєвича.

Подобные документы

 • Побудова механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи та потужності електродвигуна. Розрахунок тривалості пуску та часу нагрівання електродвигуна. Вибір апаратури керування і захисту, комплектних пристроїв. Заходи з охорони праці.

  курсовая работа, добавлен 28.10.2014

 • Визначення типу привідного електродвигуна та параметрів кінематичної схеми. Побудова статичної навантажувальної діаграми та встановлення режиму роботи електропривода. Розрахунок потужності, Перевірка температурного режиму, вибір пускових резисторів.

  контрольная работа, добавлен 14.09.2010

 • Конструкція поворотно-лопатевої гідротурбіни ПЛ20. Визначення її параметрів. Побудова робочих і експлуатаційної характеристик. Вибір спіральної камери, відсмоктуючої труби. Профілювання лопатевої системи робочого колеса. Розрахунок на міцність валу.

  дипломная работа, добавлен 16.04.2011

 • Створення великомасштабних планів населених пунктів при застосуванні безпілотних літальних апаратів з метою створення кадастрових планів. Аналіз цифрового фотограмметричного методу при обробці отриманих цифрових матеріалів. Підготування літальних карт.

  дипломная работа, добавлен 08.12.2015

 • Динамічний розрахунок тракторного двигуна на базі СМД-21, визначення сил та моментів, діючих у відсіку двигуна, розрахунок навантаження на шатунну шийку та підшипник, обертових моментів на корінних шийках; побудова годографів; перевірка валу на міцність.

  дипломная работа, добавлен 03.12.2011

 • Розрахунок режимів різання розрахунково-аналітичним методом для токарної та фрезерної операції. Знаходження коефіцієнтів для визначення складових сили різання. Визначення загального поправочного коефіцієнту на швидкість різання. Види фрезерних операцій.

  контрольная работа, добавлен 04.07.2010

 • Розрахунок та проектування редуктора турбогвинтового авіадвигуна. Визначення передаточного відношення аналітичним, енергетичним та графічним методами. Оптимізація редуктора для його подальшого використання в якості головного редуктора авіадвигуна.

  курсовая работа, добавлен 22.02.2013

 • Визначення структурних параметрів верстата, побудова його структурної та кінематичної схеми. Конструювання приводу головного руху: розрахунок модулів та параметрів валів коробки швидкості, пасової передачі, вибір підшипників і електромагнітних муфт.

  курсовая работа, добавлен 17.09.2011

 • Застосування теорем динаміки до дослідження руху механічної системи. Закон зміни зовнішнього моменту, що забезпечує сталість кутової швидкості. Диференціальне рівняння відносного руху матеріальної крапки. Визначення реакцій в опорах обертового тіла.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2011

 • Підбір матеріалу. Опис використаного матеріалу, рекомендованих тканин, зовнішнього вигляду моделі. Розрахунок та побудова плаття невідрізного по лінії талії. Технологічна послідовність плаття. Технічна характеристика швейних машин. Побудова креслень.

  курсовая работа, добавлен 24.03.2003

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.