Російське самодержавство 1905-1914 рр.

Передумови, перебіг та наслідки революції 1905-1907 років. Дослідження причин поразки соціального повстання. Історія відродження консерваторського характеру управління державою. Ознайомлення із основними подіями політичного застою 1912-1914 років.

Подобные документы

 • Положение чувашского пролетариата и крестьянства накануне 1905 г. События 9 января в Петербурге, их отклик среди трудящихся масс Чувашии. Организация вооруженных восстаний. Рост революционного движения, направленного на политическую борьбу против царизма.

  контрольная работа, добавлен 04.04.2016

 • Аграрная реформа П.А. Столыпина. Создание в 1905 г. первого представительного законодательного учреждения — Государственной думы. Кризис самодержавия. Причины Первой мировой войны, место Российской империи в этой битве. Наростание антивоенного настроения.

  реферат, добавлен 17.10.2008

 • Рассмотрение внешнеполитических позиций и интересов европейски держав накануне Первой мировой войны. Сараевское убийство 28 июня 1914 года и положение Сербии после него. Характеристика австрийского ультиматума 23 июля 1914 года и реакция мировых держав.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2014

 • Russia Empire in the XX century entered into a complex economic and political environment. Consequences of defeat of autocracy in war with Japan. Reasons of growing revolutionary motion in Grodno. Events of revolution of a 1905 year in Byelorussia.

  реферат, добавлен 14.10.2009

 • Судьба крестьянства, его положение в России в начале ХХ века. Российская империя представляла собой абсолютную монархию. В России сохранялось общинное землевладение. Крестьянское движение в 1905-1907 годах. Столыпинская земельная реформа. Кооперация.

  автореферат, добавлен 10.03.2009

 • Українська політична думка на початку XX ст., загальноросійські і українські партії в Україні. Україна в демократичній революції 1905-1907 рр., піднесення українського національного руху. Столипінський політичний режим. Розгул російського шовінізму.

  реферат, добавлен 15.12.2015

 • Необхідність проведення реформ адміністративно-політичного управління в Російській імперії. Селянська реформа 1861 р. в Російській імперії. Закономірність процесів модернізації у розвитку українських земель 60-70-х рр. XIX ст. Демократизм судової реформи.

  конспект урока, добавлен 24.04.2010

 • Політика в Європі, на Близькому і Середньому Сході. Японо-китайська війна, її наслідки. Народне повстання під очоленням суспільства "Іхзтуань". Позиція С.Ю. Вітте і його прихильників. Англо-російська угода 1907 року. Росія і Балканські війни 1912-1913 рр.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2011

 • Американо-іракські протистояння у період 1990–1991 років та 2003–2010 років: причини, хід, наслідки. Діти-солдати та використання їх у військових операціях. Становище дітей в зоні воєнних дій. Діяльність міжнародних організацій по захисту дітей.

  дипломная работа, добавлен 22.01.2015

 • Розкриття причин утворення (необхідність тилового забезпечення УПА) та основних функцій "повстанських республік" як однієї із важливих форм повстанського запілля 1943-1945 років. Визначення впливу зміни військово-політичного характеру на їх діяльність.

  реферат, добавлен 12.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.