Російське самодержавство 1905-1914 рр.

Передумови, перебіг та наслідки революції 1905-1907 років. Дослідження причин поразки соціального повстання. Історія відродження консерваторського характеру управління державою. Ознайомлення із основними подіями політичного застою 1912-1914 років.

Подобные документы

 • Антиукраїнська діяльність ідеолога кадетів П. Струве, його полемічні виступи після поразки революції 1905–1907 рр. Причини провалу спроб зближення позицій українських і російських лібералів. Значення виходу книги "Украинский вопрос" для українців.

  реферат, добавлен 26.09.2010

 • Революція в Росії 1905-1907 роки - перша демократична революція у Російській імперії. Початок революції поклали події 9(22).1.1905 у Петербурзі. Маніфест 17.10.1905 сприятливо позначився на розвитку українського національно-визвольного руху.

  реферат, добавлен 07.12.2008

 • Українська державність наприкінці XVII – на початку XVIII ст. Безпосередні наслідки поразки Української революції. Початок гайдамацького руху, його головні причини та історичні передумови. Гайдамацькі повстання, їх соціальні та політичні наслідки.

  контрольная работа, добавлен 21.06.2011

 • Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст. Створення і діяльність українських політичних партій на початку XX ст. Україна в роки революції 1905-1907 рр. Громадсько-політичний рух в роки революції 1905 -1907 рр. Земельна реформа П. Столипіна.

  лекция, добавлен 29.04.2009

 • Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II. Основные этапы первой революции 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Экономическая забастовка печатников. Высочайший манифест от 17 октября 1905 г. Политические партии в революции.

  презентация, добавлен 14.09.2012

 • Начало крестьянских волнений и появление рабочих движений в России в начале ХХ в. Содержание петиции рабочих. Периодизация революции 1905 г. Политические партии и особенности российской многопартийности. Результаты первой русской революции 1905-1907 гг.

  презентация, добавлен 25.12.2015

 • Предпосылки возникновения русской революции, ее развитие весной и летом 1905 г. Манифест 17 октября. Революционное движение в армии. Декабрьское вооруженное восстание в Москве, обстановка в стране после его поражения. Главные итоги революции 1905-1907 г.

  курсовая работа, добавлен 08.04.2009

 • Причини до повстання під проводом Івана Болотникова, його особливості, рушійні сили, причини поразки та наслідки для історії Росії. Початок повстання, розгром війська під Москвою. Калузький період повстання, облога Тули та взяття в полон І. Болотникова.

  реферат, добавлен 28.11.2010

 • Причины революции в 1905-1907 гг. в Беларуси. Этапы развития революционного процесса, его итоги. Политика и тактика царизма, общероссийских и национальных партий в период спада революции. Экономическое и политическое развитие Беларуси в 1907-1917 гг.

  реферат, добавлен 30.04.2016

 • Юность. Начало революционной деятельности. II Съезд РСДРП 1903 г. Революция 1905-07 гг. Борьба за укрепление партии 1907-1910 гг. Период первой мировой войны 1914-17 гг. Февральская революция 1917 г. Создание Советского государства. Последний год жизни.

  реферат, добавлен 08.02.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.