Створення програмного продукту "Статистика метеоспостережень"

Основні завдання синоптичної метеорології. Призначення та область застосування програмного продукту "Статистика метеоспостережень", функціональні вимоги до нього. Інформаційне забезпечення, структура, опис інтерфейсу. Тестування програмного продукту.

Подобные документы

 • Проектування бази даних для КП "ВодГео" - комунального підприємства у сфері водопостачання та водовідведення в м. Сміла. Предметна область, вимоги до продукту. Розробка інтерфейсу програми. Вибір архітектури та сервера бази даних, її логічна структура.

  курсовая работа, добавлен 14.07.2015

 • Основи криптосистем та їх використання. Шифрування методом гамування, його зміст, прийоми та етапи реалізації. Вимоги до програмного продукту, його структура та принципи роботи, схеми алгоритму, вимоги до функціональних можливостей. Лістинг програми.

  курсовая работа, добавлен 25.08.2014

 • Аналіз предметної області, опис проекту бази даних, моделей майбутнього програмного забезпечення гри для персонального комп'ютера "Міста". Функціональні можливості програмного забезпечення, які необхідно реалізувати. Інтерфейс програмного забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2016

 • Автоматизація маркетингової діяльності компаній, вибір конкретного програмного продукту для розв’язання маркетингових задач. Стан сучасного ринку програмного забезпечення. Характеристика системи "Галактика", структура проекту в програмі "БЭСТ-Маркетинг".

  реферат, добавлен 26.11.2009

 • Опис методів і алгоритмів вирішення задачі в середовищі розробки Myeclipse. Основні функції програмного продукту, його структура. Розробка алгоритму та програми, інструкція користувачу. Результати тестування, лістинг основних блоків. Вікно головного меню.

  курсовая работа, добавлен 24.02.2014

 • Розробка структури інструментального пакету для лабораторних робіт з інформатики на мові JavaScript: аналіз предметної області, написання алгоритму та вибір програмного забезпечення, розрахунок економічних показників готового програмного продукту.

  дипломная работа, добавлен 16.09.2011

 • Структура і функції інформаційної системи. Ситуаційний аналіз процесу оцінки проектів. Аналіз процесу розробки та створення технічного завдання. Створення протоколу якості системи. Структура та принцип роботи програмного продукту, опис прецендентів.

  курсовая работа, добавлен 22.09.2014

 • Основні поняття щодо захисту програмного забезпечення. Класифікація засобів дослідження програмного коду: відладчики, дизасемблери, діскомпілятори, трасировщики та слідкуючі системи. Способи вбудовування захисних механізмів в програмне забезпечення.

  курсовая работа, добавлен 14.11.2010

 • Аналіз методів емпіричної інженерії програмного забезпечення. Призначення та властивості програмного забезпечення та метрик проектів Openproj-1.4-src, TalendOpen Studio 3.2.1 та Рlazma-source 0.1.8, їх статистичний, кореляційний та регресійний аналіз.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2010

 • Обробка масивів формалізованих записів, їх застосування у базах даних підприємств для пошуку інформації про об’єкт. Вимоги до програмного продукту і документації; його структура і функціональна схема. Посібник користувача, умови виконання програми.

  курсовая работа, добавлен 13.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.