Створення програмного продукту "Статистика метеоспостережень"

Основні завдання синоптичної метеорології. Призначення та область застосування програмного продукту "Статистика метеоспостережень", функціональні вимоги до нього. Інформаційне забезпечення, структура, опис інтерфейсу. Тестування програмного продукту.

Подобные документы

 • Проблеми процесу тестування програмного забезпечення. Розробка алгоритму автоматичної генерації тестів і тестового набору для ручного виконання. Побудова тестів для системи "Банкомат" і для баг-трекінгової системи, представленої графом із циклами.

  дипломная работа, добавлен 26.02.2014

 • Область застоcування програми - складання розкладу для факультетів вищих навчальних закладів України. Опис функціонування програми. Генетичні алгоритми, опис вибору технічних і програмних засобів. Розрахунок ефективності впровадження програмного продукту.

  курсовая работа, добавлен 12.04.2010

 • Аналіз формування податкової звітності. Розробка проекту інтерфейсу, інформаційної, статичної та динамічної моделей програмного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності впровадження програмного забезпечення формування податкової звітності.

  дипломная работа, добавлен 26.04.2012

 • Розробка веб-сайту для підприємства "GT-auto", його структура. Етапи та мова програмування, оцінка якості програмного продукту. Розрахунок трудомісткості продукту та його економічної ефективності, етапи та терміни виконання. Заробітна плата програміста.

  дипломная работа, добавлен 29.06.2014

 • Розробка автоматизованої системи управління (АСУ) процесом продажу товарів для обслуговування принтерів. Структура і функції, визначення призначення АСУ, вимоги до неї. Ситуаційний аналіз фірми "Fareо". Структура та принцип роботи програмного продукту.

  курсовая работа, добавлен 23.11.2014

 • Дослідження алгоритму роботи та коду програми. Оцінка методом "чорного ящика". Тестування і налагодження розробленої програми на алгоритмічній мові високого рівня. Оцінювання якості програмного забезпечення за об’єктно-орієнтованими метриками зв’язності.

  курсовая работа, добавлен 11.03.2021

 • Характеристика програмного забезпечення, його мета та призначення, функціональні особливості. Вимоги до розробки та її джерела. Огляд алгоритмів генерації псевдовипадкових послідовностей. Дослідження методів тестування та оцінки стійкості паролів.

  дипломная работа, добавлен 22.10.2012

 • Характеристика програмного забезпечення (електронний навчальний посібник по вивченню стандарту CDMA). Розробка навчальної частини посібника у редакторі веб-сторінок Macromedia Dreamweaver, контролюючої - за допомогою програмного продукту EazyQuizzy.

  дипломная работа, добавлен 26.10.2012

 • Поняття технології програмного забезпечення. Інформаційне середовище процесу обробки даних, формальний опис задачі, поняття про програмний засіб, поняття помилки і надійності програмних засобів. Склад етапів проектування. Оцінка програмного модуля.

  контрольная работа, добавлен 10.09.2009

 • Розробка програми калькулятора, що може виконувати найголовніші арифметичні операції над двома числами. Вимоги до апаратного і програмного забезпечення. Опис форм та компонентів програми. Розробка алгоритмів програмного забезпечення. Опис коду програми.

  курсовая работа, добавлен 31.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.