Реформи 1863-1874 рр. в Росії

Суть та причини проведення реформ 1863-1874 рр. в Росії, зокрема реформ місцевого самоврядування. Діяльність революційних гуртків на початку 30-х років ХІХ ст. Гуртки М. Станкевича та П. Чаадаєва. Дані історичного портрету М. Новікова (1744-1818).

Подобные документы

 • Проблеми історії України та Росії в науковій спадщині Ф. Прокоповича. Історичні погляди В.Г. Бєлінського, його концепція історії України. Наукова діяльність Преснякова, Безтужева-Рюміна. Роль М.С. Грушевського і В.Б. Антоновича в розробці історії України.

  учебное пособие, добавлен 28.04.2015

 • Начало царствования Александра II и предпосылки реформаторской деятельности. Принципы его внешней и внутренней политики. Проведение и суть крестьянской реформы 1861 г. Необходимость проведения реформ самоуправления (земской и городской реформ) и их суть.

  курсовая работа, добавлен 08.01.2011

 • Огляд економічного становища Росії в XVII ст. Зернове господарство - провідна галузь економіки Росії. Поєднання дрібного виробництва в землеробстві з домашньою селянською промисловістю і дрібним міським ремеслом. Промисловий розвиток та соціальний устрій.

  реферат, добавлен 06.03.2011

 • Передумови початку індустріалізації. Особливості проведення соціалістичної індустріалізації у СРСР взагалі і в Україні зокрема. Вплив індустріалізації на економіку держави. Голодомор 30-х років в Україні як наслідок примусової індустріалізації.

  реферат, добавлен 20.10.2007

 • Трансформація влади в Росії в 1917 році. Передумови Жовтневих подій. Альтернативи розвитку Росії після Лютневої революції 1917 року. Причини захоплення влади більшовиками. Жовтень 1917 року: проблеми і оцінки, історичне значення і світова революція.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2008

 • Політична нестабільність на Балканах, інтереси Росії та Європи у Азії. Основні причини, хід Кримської війни та початок Севастопольської оборони. Біографії учасників оборони та вирішальна битва за місто. Дії союзників, бомбардування та штурм міста.

  курсовая работа, добавлен 30.10.2011

 • Передумови та причини виникнення реформаторського руху в Китаї. Програма реформ Кан Ю-вея. Поразка реформ. Відміна старої системи іспитів. Повсюдне перетворення старих шкіл. Створення учбових закладів. Дозвіл вільної організації видавництв.

  реферат, добавлен 28.10.2010

 • Зовнішня політика Петра I, процес інтеграції Росії до Європи. Оперування Росією конфесійним питанням у зовнішній політиці. Українське конфесійне питання як політичний засіб Росії проти Речі Посполитої. Становище православної церкви Правобережної України.

  реферат, добавлен 12.06.2010

 • Аналіз правління Марії-Терезії та особливостей розпочатих нею реформ. Дослідження періоду царювання Йосифа ІІ і продовження лінії реформ. Соціально-економічне становище Західної України під владою Габсбургів. Порядок формування Галицького станового сейму.

  курсовая работа, добавлен 13.06.2010

 • Розклад феодально-кріпосницької системи як основний зміст соціально-економічного розвитку України першої половини XIX століття. Загальна характеристика основ економічної історії України. Причини падіння кріпосного права в Росії. Розгляд реформи 1861 року.

  дипломная работа, добавлен 25.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.