Реформи 1863-1874 рр. в Росії

Суть та причини проведення реформ 1863-1874 рр. в Росії, зокрема реформ місцевого самоврядування. Діяльність революційних гуртків на початку 30-х років ХІХ ст. Гуртки М. Станкевича та П. Чаадаєва. Дані історичного портрету М. Новікова (1744-1818).

Подобные документы

 • Значення в суспільно-політичному житті Росії ХІХ століття та причини виїзду дружин за декабристами, яких засудили до вислання, вивчення основних етапів життя найвидатніших із них від початку вислання на Сибір, хід та перепетії їхнього подальшого життя.

  курсовая работа, добавлен 13.06.2010

 • Причинно-следственный механизм "цепной реакции" реформ. Оценки реформ в историографии. Реформаторская деятельность команды Александра II. Отмена крепостного права. Земская реформа. Преобразование в городском самоуправлении.

  курсовая работа, добавлен 11.02.2007

 • Умови формування та характерні особливості дворянської історіографії в Росії у другій половині XVIII ст. М. Щербатов та І. Болтін як найвизначніші представники дворянської історіографії. Участь Катерини II в формуванні дворянської історіографії в Росії.

  реферат, добавлен 18.09.2010

 • Сутність реформ Солона наприкінці VII–початку VI ст. до н. е. в Афінах. Входження на трон Клісфена після падіння тиранії Пісістратидів. Спроба відродити в Афінах аристократичний лад за допомогою спартанців. Афінська демократія під владою Перикла.

  реферат, добавлен 19.08.2010

 • Причини появи й розвитку, формування та особливості російської військової розвідки і її вплив на воєнні дії та політику імперії в регіоні Далекого Сходу. Форми та методи діяльності російських розвідструктур під час російсько-японської війни 1904-1905рр.

  дипломная работа, добавлен 14.07.2011

 • М.М. Сперанского как выдающийся общественный и политический деятель России XVIII-XIX вв. Сущность и содержание предложенных Сперанским реформ, направления и проект их реализации, предполагаемые выгоды для государства. Причины нереализованности реформ.

  презентация, добавлен 20.10.2013

 • Проведення реформ під час царювання Петра Першого у всіх областях державного життя країни. Посилення і зміцнення самодержавного апарату в центрі і на місцях, централізації управління. Побудова стрункої і гнучкої системи управлінського владного апарату.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Правовий статус ревкомів як надзвичайних органів радянської влади. Діяльність ревкомів губернії, їх нормотворча діяльність. Значення наказів й розпоряджень місцевих ревкомів, їх відділів. Проведення спільних засідань вищестоящого й нижчестоящого ревкомів.

  статья, добавлен 11.09.2017

 • Державний лад України в умовах нової економічної політики. Конституція УРСР 1929 р. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперії. Наслідки революційних подій 1905-1907 рр. в Росії та в Україні.

  контрольная работа, добавлен 28.10.2010

 • Причины и этапы буржуазных реформ 60-70-хх годов. Правительственная программа в проведении буржуазных реформ. Основные принципы абсолютистского государственного аппарата. Реформа в области просвещения и печати. Итоги и значение буржуазных реформ.

  реферат, добавлен 04.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.