Программа для перегляду текстових файлів різного розміру

Порядок проектування програми для перегляду текстових файлів різного розміру, сфера її практичного застосування та алгоритм написання. Опис і обґрунтування проектних рішень системи. Інструкція користувача та текст програми, проведення її листингу.

Подобные документы

 • Опис структур даних та вмісту файлів з вхідними, вихідними даними. Проектування програми автоматизації процесу обліку (поставки та видачі) товарів для невеликого магазину. Математична постановка основних задач. Опис програмного інтерфейсу з користувачем.

  курсовая работа, добавлен 07.10.2014

 • Створення програми "Аналізатор злочинності в регіоні". Структура зберігаючих даних. Неформальна постановка задачі. Алгоритм основної програми. Введення і збереження інформації. Можливість перегляду всіх існуючих документів. Вихідний код програми.

  курсовая работа, добавлен 07.10.2010

 • Розробка програми "Злочин", що призначена для збереження та перегляду, а також автоматичного аналізу всієї інформації про злочинність. Порядок і основні принципи формування структури даних, постановка задачі. Написання та лістинг розробленої програми.

  контрольная работа, добавлен 07.10.2010

 • Модель обробки файлів растрових зображень. Середній квадрат яскравості. Фільтри для виділення перепадів і границь. Опис та обґрунтування вибору складу технічних та програмних засобів. Опис інтерфейсу програми. Зображення діалогового вікна програми.

  курсовая работа, добавлен 30.06.2009

 • Ведення протоколу роботи комп’ютера. Розробка програми для створення списку розширень файлів і занесення часу і дати доступу до них на мові програмування Асемблер. Виклик переривання 21h код-функції та занесення до регістрів. Алгоритм та лістинг програми.

  курсовая работа, добавлен 08.08.2009

 • Розробка програми для ітераційного пошуку розміру рівномірних виплат по кредиту й нарахування відсотків на суму, що залишилася. Написання алгоритму програми з використанням бібліотеки (Graph, CRT), констант і перемінних, вхідних і вихідних даний.

  курсовая работа, добавлен 26.05.2012

 • Аналіз предметної області і постановка задачі на розробку програми для автоматизації роботи автопідприємства. Перелік та опис використаних компонентів та основних процедур програми. Опис структур та методів обробки даних. Інструкція для користувача.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2012

 • Огляд переваг асемблера при роботі резидентної програми русифікатора клавіатури і дисплея. Вивчення різновидів дискет, нутрощів дисковода, функцій базової версії DOS. Аналіз можливостей створення і обробки дискових файлів послідовним і прямим доступом.

  курсовая работа, добавлен 20.04.2012

 • Аналіз теоретичної бази методів інтерполювання функцій. Розробка алгоритмів та вибір оптимального. Приклад програми інтерполювання функції за допомогою інтерполяційного многочлена Лагранжа: інструкція користувача, опис, тестування та лістинг програми.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2013

 • Розробка структурної схеми системи управління, головні вимоги до основних елементів. Обґрунтування та вибір елементної бази. Блок-схема алгоритму і програми реалізації закону управління (лістинг програми). Зміст програми керування мікроконтроллером.

  курсовая работа, добавлен 28.08.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.