Программа для перегляду текстових файлів різного розміру

Порядок проектування програми для перегляду текстових файлів різного розміру, сфера її практичного застосування та алгоритм написання. Опис і обґрунтування проектних рішень системи. Інструкція користувача та текст програми, проведення її листингу.

Подобные документы

 • Методика управління каталогами та атрибутами файлів. Аналіз вихідних даних, вибір підходу та технології реалізації програмного продукту. Розробка узагальненого та деталізованих алгоритмів роботи програми, інтеграція компонентів та комплексне тестування.

  курсовая работа, добавлен 23.01.2012

 • Проблеми друкування шрифтом, який не підтримує програма друку. Створення програми завантаження свого шрифту у принтер. Опис та обґрунтування проектних рішень по проектуванню пристрою системи. Розрахунки та експериментальні матеріали, реалізація проекту.

  курсовая работа, добавлен 08.08.2009

 • Створення програми для роботи з файловою системою. Ступінь деталізації файлу. Структура файлової системи. Таблиця розміщення файлів. Розподіл пам'яті в FAT для типового диска MS DOS. Відповідність між FAT й областю файлів даних. Корневий каталог.

  дипломная работа, добавлен 24.03.2009

 • Програми, які виводять на екран характеристики комп'ютера. Розробка програми "Монітор використання ресурсів комп’ютера" на мові програмування ASM-86. Алгоритм програми та її реалізація. Системні вимоги, інструкція для користувача, лістинг програми.

  курсовая работа, добавлен 08.08.2009

 • Інструменти середовища C++Builder, які були використані в програмі. Робота з файлами, їх відкриття, відображення та закриття. Розробка основних функцій для реалізації програми. Тестування програмного забезпечення. Блок-схема та алгоритм програми.

  курсовая работа, добавлен 14.01.2014

 • Мови програмування. Алгоритм програми, функціональні обмеження на застосування. Опис логічної структури. Типи комп'ютерів, що використовуються при роботі програми. Виклик і завантаження. Організація, характер та попередня підготовка вихідних даних.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2016

 • Основні відомості з лінійної алгебри. Власні значення і вектори матриці. Метод обертання Якобі. Засоби формування інтерфейсу користувача. Текст програми алгоритму методу обертання Якобі. Вимоги до програмно-технічного забезпечення. Інструкція користувача.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2015

 • Опис мови програмування PHP. Стратегія Open Source. Мова розмітки гіпертекстових документів HTML. Бази даних MySQL. Обґрунтування потреби віддаленого доступу до БД. Веб-сервер Apache. Реалізація системи. Інструкція користувача і введення в експлуатацію.

  курсовая работа, добавлен 21.12.2012

 • Особливості програмної реалізації алгоритму пошуку файлів з заданими атрибутами. Опис програмного комплексу на мові Turbo С. Розробка інструкції користувача. Тестування програмного продукту на операційних системах MS DOS 5.0/6.0/6.2 і Windows 95/98/Me/Xp.

  курсовая работа, добавлен 21.07.2011

 • Призначення менеджеру пристроїв. Обґрунтування вибору мови програмування. Розробка структурної схеми і опис діалогового інтерфейсу програми. Блок-схема програмного додатку, основні функції і алгоритм його роботи. Методики і інструкція його тестування.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.