Удосконалення технології виробництва молока у TOB ім. Воровського Полтавського району Полтавської області

Особливості виробництва молока при прив'язному та безприв'язному способах утримання корів. Удосконалення технології машинного доїння. Історія створення та породний, класний і віковий склад стада. Продуктивні та відтворювальні якості маточного поголів'я.

Подобные документы

 • Роль та основні напрями розвитку свинарства в Україні. Організація виробництва свинини. Коротка організаційно-економічна характеристика СК "Перемога". Розрахунок ефективності виробництва свинини на підприємстві. Аналіз фінансового стану організації.

  курсовая работа, добавлен 17.11.2013

 • Основи ведення господарства та охорона праці. Молочна продуктивність корів. Фактори, які впливають на неї: тривалість сухостійного та сервіс-періоду у корів; морфологічні та функціональні властивості вим'я; вплив віку та живої маси при першому осіменінні.

  курсовая работа, добавлен 01.12.2013

 • Племенная работа в ООО "Каменское", породы коров. Содержание дойного стада: приготовление и раздача кормов, водоснабжение и поение. Технология получения молока: организация доения, первичная обработка и переработка молока. Механизация уборки навоза.

  дипломная работа, добавлен 26.01.2011

 • Структура стада крупного рогатого скота. Кормопроизводство, кормоприготовление, кормление и поение крупного рогатого скота. Воспроизводство стада и племенная работа. Молочная продуктивность коров. Эффективность переработки молока на сливки и масло.

  курсовая работа, добавлен 03.05.2009

 • Організаційні форми штучного осіменіння корів і телиць. Годівля великої рогатої худоби та свиней, добовий раціон для дійних корів. Вирощування ремонтного молодняку худоби та птиці. Економічні показники ефективності тваринництва. Утримання коней.

  учебное пособие, добавлен 20.07.2011

 • Економічна сутність, особливості становлення та процесу функціонування ринку молока і молочних продуктів. Організація закупівлі сировини молока і молокопродуктів. Проблеми і недоліки сучасного розвитку ринку молока і молочної продукції в Україні.

  курсовая работа, добавлен 09.10.2013

 • Породи молочного напряму продуктивності України. Характеристика господарства "Полтаваплемсервіс", економічні показники діяльності. Організація відтворення та підвищення продуктивності стада. Селекційно-племінна робота в господарстві, її вдосконалення.

  дипломная работа, добавлен 10.05.2013

 • Склад і структура стада, обґрунтування способу утримання, типові раціони для свиней. Зоотехнічні вимоги до насосів-завантажувачів напіврідкого гною. Економічна оцінка проекту механізації потокових технологічних процесів на свиновідгодівельній фермі.

  дипломная работа, добавлен 18.05.2011

 • Динаміка посівних площ та урожайності сільськогосподарських культур. Наявність поголів’я тварин та їх продуктивність. Виробничий напрямок та спеціалізація виробництва. Аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва. Організація реалізації ячменю.

  курсовая работа, добавлен 29.03.2014

 • Анализ динамики производства молока и валового надоя коров, структуры стада, обеспеченности трудовыми ресурсами, производительности труда, себестоимости продукции и финансовых результатов от его реализации. Планирование продуктивности молочного стада.

  курсовая работа, добавлен 17.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.