Удосконалення технології виробництва молока у TOB ім. Воровського Полтавського району Полтавської області

Особливості виробництва молока при прив'язному та безприв'язному способах утримання корів. Удосконалення технології машинного доїння. Історія створення та породний, класний і віковий склад стада. Продуктивні та відтворювальні якості маточного поголів'я.

Подобные документы

 • Характеристика черно-пестрого скота. Типы кормления и типовые рационы. Кормопроизводство, кормление, поение и содержание крупного рогатого скота. Воспроизводство стада. Молочная продуктивность коров. Эффективность переработки молока на сливки и масло.

  курсовая работа, добавлен 22.11.2013

 • Теоретические основы экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Современное развитие молочного скотоводства в Алтайском крае. Организация производства молока в СПК "Фрунзенский". Породный состав стада, его содержание, кормовая база.

  курсовая работа, добавлен 31.10.2009

 • Организационно-экономическая характеристика хозяйства. Изучение первичной обработки молока в хозяйстве: прием и очистка. Особенности и экономическая эффективность разных способов охлаждения молока. Продажа-закупка молока и молочных продуктов государством.

  курсовая работа, добавлен 04.03.2010

 • Характеристика черно-пестрой породы крупного рогатого скота. Составление оборота стада. Расчет потребности в кормах, рационы кормления животных. Температурно-влажностный режим содержания скота в животноводческих помещениях. Технология переработки молока.

  курсовая работа, добавлен 07.11.2009

 • Серологічний моніторинг лейкозу великої рогатої худоби в Україні і Полтавській області. Розповсюдження ВЛВРХ з урахуванням вікових характеристик поголів'я. Показники крові тварин на різних стадіях перебігу хвороби, профілактичні і протилейкозні заходи.

  дипломная работа, добавлен 12.10.2011

 • Короткі відомості про господарство с. Комарівка Борзнянського району. Стан продуктивності кінного господарства за 2002-2004 рр. Підготовка і проведення парувальної компанії. Характеристика потреби коней в поживних речовинах. Плани реалізації продукції.

  курсовая работа, добавлен 25.09.2010

 • Кози — представники дрібної рогатої худоби. Одна з найважливіших особливостей цих тварин, що є їхньою головною перевагою, — це невимогливість щодо раціону та умов утримання. Біологічні та продуктивні особливості тварин. Молочні, пухові, вовняні породи.

  реферат, добавлен 09.07.2008

 • Отримання надремонтного молодняку великої рогатої худоби в умовах ферм. Особливості їх годівлі і утримання. Зоотехнічна характеристика стада. Параметри вирощування і догляду молодняку. Технологія переробки м’яса в умовах господарства ДПДГ "Пасічна".

  дипломная работа, добавлен 28.05.2013

 • Технология содержания животных. Структура стада. Потребность в производственных помещениях. Расчет потребности в кормах и в воде. Расчет вентиляции, отопления и освещения. Анализ поточной технологической линии доения коров. Первичная обработка молока.

  курсовая работа, добавлен 25.03.2012

 • Принципы и основные этапы первичной обработки молока, гигиенические требования к процедурам, критерии оценки качества. Правила приемки продукта в хозяйстве. Оборудование, применяемое при очистке молока, характер изменения химического состава в процессе.

  контрольная работа, добавлен 08.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.