Постановка за п’єсою Жана Кокто "Орфей"

Загальна характеристика та аналіз змісту п’єси, що обрана до постановки, її тематика та ідея, особливості відображення життя. Розробка та опис образів, режисерське трактування твору. Специфіка мови, головні епізоди, використовувані прийоми та акценти.

Подобные документы

 • Використання різноманітних художніх засобів, епітетів-прикладок, паралелізмів, персоніфікацій і порівнянь у весільних піснях Західного Полісся. Характеристика жіночих образів в українському весільному фольклорі. Символіка в контексті весільного обряду.

  статья, добавлен 18.08.2017

 • "Розстріляне Відродження" в українській літературі 20–30-х років. Головні літературні об'єднання. Творчі шукання новітньої еліти. Головна ідея новели "Я (Романтика)" Хвильового. Вплив "шістдесятників" на процес розвитку літературно-творчої інтелігенції.

  курсовая работа, добавлен 08.12.2013

 • Жан Поль Готье как феномен в истории моды. Биография, источники вдохновения и становление карьеры кутюрье. "Несносный ребёнок" французской моды, черты творчества, нововведения в высокой моде. Взаимодействие Жана Поля Готье с поп-сценой и киноиндустрией.

  курсовая работа, добавлен 20.04.2017

 • Аналіз методів викладання хореографії та їх впливу на розвиток особистості дитини. Особливості організації роботи гуртка народно-сценічного танцю. Музичний супровід як методичний прийом та засоби музичної виразності. Опис обладнання приміщення для занять.

  курсовая работа, добавлен 23.02.2014

 • Направление в творчестве Жана Батиста Симеона Шардена. Значение творчества Шардена. Идеалы третьего сословия. Реалистическое направление, развивавшееся параллельно с искусством рококо. Способность Шардена передавать материальность, его поздние портреты.

  презентация, добавлен 21.12.2014

 • Історія заселення країни. Великі люди даної нації. Релігія і традиції країни, побутові та демографічні умови життя, особливості стосунків в сім'ї. Соціокультурні та національні особливості Лівії, розвиток мистецтв, в тому числі традиційних їх видів.

  курсовая работа, добавлен 14.07.2016

 • Мистецтвознавчий аналіз фотографії. Розвиток фотографії до справжнього мистецтва. Дослідженість фотографічної спадщини О. Родченка. Значення художника. Місце портретного жанру. Жанрова специфіка фотографічного портрета. Композиційне вирішення.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2008

 • Изучение многообразия моделей концертно-зрелищных программ, их исторического развития и современного состояния. Номер, как основа технологического процесса постановки. Различия между особенностями театральной постановки и концертно-зрелищными программами.

  дипломная работа, добавлен 26.01.2011

 • Релігійні, побутові, етнічні традиції індійської культури в період Могольської імперії. Загальна характеристика епохи: розвиток писемності та літератури; храмова архітектура; сцени історико-географічного змісту і портретний жанр індійської мініатюри.

  реферат, добавлен 10.02.2013

 • Оповідання про основні думки, що висловлені в екранізації повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків". Оцінка гри акторів, цілковитого відтворення життя гуцулів, максимальної символічності образів. Засоби висвітлення сторін національної культури.

  эссе, добавлен 28.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.