Постановка за п’єсою Жана Кокто "Орфей"

Загальна характеристика та аналіз змісту п’єси, що обрана до постановки, її тематика та ідея, особливості відображення життя. Розробка та опис образів, режисерське трактування твору. Специфіка мови, головні епізоди, використовувані прийоми та акценти.

Подобные документы

 • Життя і творчість Дж. Ноймайєра. Шлях до визнання, його творчі досягнення. Аналіз впливу діяльності балетмейстера на розвиток сучасної хореографії. Особливості балетмейстерської роботи хореографа та його експериментів у напрямку "симфонічного танцю".

  курсовая работа, добавлен 03.02.2011

 • Загальна характеристика Державної агенції промоції культури України (ДАПКУ). Аналіз організаційної та управлінської структури ДАПКУ. Майно та аналіз джерел його формування. Аналіз трудових ресурсів. Основні завдання та права структурних підрозділів ДАПКУ.

  отчет по практике, добавлен 12.12.2010

 • Поняття Айріс фолдінг як техніки образотворчого мистецтва, її зміст та особливості виконання, принципи та форми, використовувані інструменти та матеріали. Типи Айріс-шаблонів. Використання готових виробів для листівок, колажів, закладок, фотоальбомів.

  презентация, добавлен 19.10.2013

 • Початок існування поняття "культура". Виникнення в людини необхідності створювати речі та явища, що набувають змісту культурно-історичної спадщини. Уявлення про мову в культурах стародавнього Близького Сходу. Дарування як останній крок антропогенезу.

  реферат, добавлен 20.06.2009

 • Загальна характеристика старовини Дніпровського лісостепового Лівобережжя, опис пам'ятників cалтовскої археологічної культури. Результати археологічних досліджень Вoлчанского ранньосередньовічного комплексу та розкопок території салтовського городища.

  реферат, добавлен 13.02.2011

 • Отличительные особенности и оценка актуальности на сегодня классического танца. Понятие и техника выполнения правильной постановки корпуса, ее роль и значение в дальнейшей судьбе танцора. Формы рort de bras, их классификация и принципы исполнения.

  реферат, добавлен 15.12.2016

 • Поняття та основні функції бібліографічного опису. Зміст обліково-реєстраційної функції. Розрізнення приписаної та граматичної пунктуації в тексті. Заголовок в описі, головні правила його оформлення. Стандарти, які слугують основою для скорочення слів.

  реферат, добавлен 22.07.2014

 • Творческая биография Мейерхольда В.Э, его актерская и режиссерская деятельность, постановки, новаторские идеи и замыслы. Понятие и этапы становления "Уличного театра". Постановка пьесы "Мистерия-буфф". Футуристический образ зрелища на сцене нового театра.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2014

 • Гіпотези генезису мистецтва, його соціокультурний зміст і критерії художності. Дослідження поняття краси в різних культурах та епохах. Вивчення феномену масової культури. Специфіка реалістичного та умовного способів відображення дійсності в мистецтві.

  реферат, добавлен 03.11.2010

 • Аналіз творчого композиторського мислення Г. Верьовки в контексті становлення та формування виконавської репертуарної політики. Специфіка становлення художньо-естетичних принципів функціонування народного хору, формування виконавського репертуару.

  статья, добавлен 24.04.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.