Гісторыя выяўленчага мастацтва Беларусі Х—пачатку ХХ стагоддзя

Агляд асноўных этапаў развіцця беларускага выяўленчага мастацтва. Мастацтва старажытнабеларускіх княстваў. Спецыфіка развіцця беларускага жывапісу, графікі і скульптуры на працягу X-пачатку XX стагоддзя. Разгляд мастацтва рукапіснай кнігі і пластыкі.

Подобные документы

 • Культавае дойлідства на Беларусі эпохі адраджэння. Стыль барока і класіцызм у культавым дойлідстве. Асаблівасці развіцця культавага дойлідства. Петрапаўлаўская царква як помнік архітэктуры. Гісторыя храма. Роля храма у сучасным жыцці праваслаўных мінчан.

  контрольная работа, добавлен 26.12.2013

 • Развіццё капіталістычных адносін, спробы рэформаў другой паловы XVIII стагоддзя. Уплыў еўрапейскага асветы на развіццё грамадска-палітычных традыцый. Духоўная культура Італіі эпохі Рисорджименто. Асноўныя мастацкія плыні: неакласіцызм, рамантызм, рэалізм.

  дипломная работа, добавлен 12.06.2012

 • Асаблівасці драматургічных твораў Івана Мележа, іх месца ў творчай спадчыне пісьменніка, а таксама ў гісторыі беларускай драматургіі і літаратуры наогул. Спецыфіка развіцця беларускай драматургіі. Творчы шлях Івана Мележа ў беларускай літаратуры.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2011

 • Гісторыя развіцця светлавога абсталявання, вогненныя прадстаўлення народаў свету. Тэхналогіі светлавога афармлення свята: светлавое афармленне і пастановачная асвятленне. Тэхнічная характарыстыка светлавога абсталявання: лазеры, пражэктары, страбаскопы.

  курсовая работа, добавлен 16.10.2014

 • Барока – стыль у еўрапейскім мастацтве XVI – сярэдзіны XVIII ст., гістарыяграфія і крыніцы. Асаблівасці эстэтыкі беларускага барока. Аналіз развіццё каталіцкай, праваслаўнай, уніяцкай культавай архітэктуры XVII і XVIII ст. Палацава-паркавая архітэктура.

  курсовая работа, добавлен 15.12.2016

 • Перыяд цяжарнасці жанчыны. Момант нараджэння дзіцяці. Сучасны абрад хрышчэння. Народныя звычаі, павер’я, фалклорны матэрыял, звязаны з абрадам Хрэсьбіны. Момант нараджэння дзіцяці : прыкметы, павер'і, забабоны. Першыя гады жыцця дзіцяці, радзнныя песні.

  курсовая работа, добавлен 23.10.2013

 • Перыяды у гісторыі культуры Беларусі сярэдзіны XVI-XVIII ст. Асвета і кнігадрукаванне Беларусі у XVI ст. Адметная роль беларускі друкар магіляўчанін Спірыдона Собаль ў кірылічным кнігадрукаванні. Бібліятэчная і архіўная справа Беларусі у XVI ст.

  реферат, добавлен 29.11.2009

 • Тэхналагічны і мастацкі аспекты развіцця керамікі. Мастацка-вобразнае рашэнне, распрацоўка канцэпцыі праекта "Віцьба" за кошт спалучэння керамічных тэхнік ганчарнага і ручнога фармавання. Тэхналагічныя асаблівасці вытворчасці вырабаў з керамікі.

  дипломная работа, добавлен 04.06.2015

 • Сущность скульптуры как вида изобразительного искусства, произведения которого имеют трехмерный объем. Виды и жанры скульптуры, используемые материалы и способы ее выполнения. Творчество скульпторов: М. Буонарроти, М. Козловского, И. Шадра, П. Клодта.

  презентация, добавлен 25.02.2014

 • Скульптура - вид искусства, основанный на принципе объёмного, физически трёхмерного изображения предмета. Основные разновидности скульптуры. Человек как главный объект искусства. Развитие первобытной и античной скульптуры. Особенности русской скульптуры.

  контрольная работа, добавлен 22.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.