Гісторыя выяўленчага мастацтва Беларусі Х—пачатку ХХ стагоддзя

Агляд асноўных этапаў развіцця беларускага выяўленчага мастацтва. Мастацтва старажытнабеларускіх княстваў. Спецыфіка развіцця беларускага жывапісу, графікі і скульптуры на працягу X-пачатку XX стагоддзя. Разгляд мастацтва рукапіснай кнігі і пластыкі.

Подобные документы

 • Понятие и особенности скульптуры как вида изобразительного искусства. Русская Академия художеств и ее знаменитые выпускники. Достижения русской скульптуры в ХVIII–начале XIX веков. Творчество Б. Растрелли, Ф. Шубина, М. Козловского и Ф. Щедрина.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2010

 • Купалле на Беларусі: агульная характарыстыка свята: генезіс і этымалогія назвы, паходжанне свята, асноўныя абрады і звычаі. Гульнёвыя дзеі: семантыка i сімволіка. Падрыхтоўка і правядзенне свята: творчая заяўка, рэжысерская задума, літаратурны сцэнарый.

  дипломная работа, добавлен 12.12.2013

 • Основные особенности Пермской деревянной скульптуры. История христианизации Пермского края. Специфика Пермской деревянной скульптуры. Туристская привлекательность и ресурсы Перми и Пермского края. Перспективы развития Пермской художественной галереи.

  курсовая работа, добавлен 20.09.2012

 • Забарона царом Мікалаем ужываць назвы Беларусь і Літва, паняцці "Беларускія губерні", "Беларускі край" і "Паўночна-Заходнія губерні". Нацыянальна-культурнае развіццё Беларусі пасля далучэння беларускіх зямель да Расійскай імперыі, развіццё адукацыі.

  реферат, добавлен 03.12.2009

 • Даследаванне жыцця і творчасці драматурга М. Трухана. Разгляд драматургічнай спадчыны Ф. Аляхновіча перыяду 1917—1920 гг. Яго першыя "фальклорныя" п'есы, якія адлюстроўвалі розныя накірункі яго мастацкіх пошукаў. Рэжысерскі аналіз п’есы "Чорт і Баба".

  дипломная работа, добавлен 22.03.2017

 • Этнаграфічная рэтраспектыва свята "Каляда" і сучаснае ўвасабленне. Персаніфікацыя калядных герояў. Спецыфіка маскі і абрадавага пераапранання на беларускіх землях. Творчая заяўка на правядзенне свята "Каляда". Сцэнарна-рэжысёрская распрацоўка свята.

  дипломная работа, добавлен 12.12.2013

 • Периодизация истории Древнего Рима. Этапы развития латыни: архаическая, классическая, постклассическая, поздняя. Характеристика древнеримской культуры: архитектуры, скульптуры, живописи, драматургии и театра. Боги и мифология, гладиаторские бои.

  презентация, добавлен 31.01.2015

 • Развитие живописи, реалистические и модернистские течения. Язык и выразительные средства графики, скульптуры и архитектуры. Современные направления авангардизма. Особенности сюрреализма, андерграунда и поп-арта. Кинетизм как самостоятельное направление.

  реферат, добавлен 24.11.2009

 • История создания славянской азбуки Кириллом и Мефодием. Оценка влияния христианизации Руси на развитие письменности и грамотности. Характерные черты древнерусской архитектуры, живописи, скульптуры и музыки. Описание повседневной жизни народа Древней Руси.

  реферат, добавлен 18.07.2011

 • Изучение представителей итальянской школы живописи. Характеристика особенностей основных видов изобразительного искусства: станковой и прикладной графики, скульптуры, архитектуры и фотографии. Исследование техники и приемов работы с масляными красками.

  курсовая работа, добавлен 15.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.