Впровадження контролінгу на підприємстві

Етимологія терміну "контролінг" та його складові. Концепції розвитку контролінгу. Діагностика фінансово-господарської діяльності ПАТ "Промзв’язок". Аналіз системи управління підприємством. Розрахунок ефекту та ефективності від впровадження контролінгу.

Подобные документы

 • Нова концепція теорії та практики управління. Історія розвитку контролінгу як інструменту правильної та виваженої оцінки господарських ситуацій для прийняття обґрунтованих та доцільних економічних рішень. Сутність, основні цілі та функції контролінгу.

  реферат, добавлен 03.12.2012

 • Сутність оперативного і стратегічного контролінгу. Організація інформаційного забезпечення. Загальна характеристика використовуваних методів цих видів контролінгу, їх порівняння. Шляхи вирішення проблем реалізації оперативного і стратегічного контролінгу.

  курсовая работа, добавлен 19.12.2010

 • Дослідження сутності контролінгу, як управлінської функції - концепції, спрямованої на ліквідацію вузьких місць і орієнтованої на майбутнє відповідно до поставлених цілей і завдань одержання певних результатів. Стратегічний та оперативний контролінг.

  реферат, добавлен 14.12.2010

 • Комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності ПП "Чернік" та основних техніко-економічних показників. Виявлення, аналіз резервів і впровадження заходів щодо зниження собівартості випускаємої підприємством продукції. Розрахунок економічного ефекту.

  курсовая работа, добавлен 13.03.2010

 • Аналіз діяльності підприємства, трудові ресурси та оплата праці. Діагностика банкрутства, дослідження його фінансового становища. Створення антикризової групи на підприємстві з метою розробки програми управління підприємством, дослідження її ефективності.

  курсовая работа, добавлен 18.06.2015

 • Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві. Облік за фактичною собівартістю. Трудомісткість перерахунку цін на одиницю використаних ресурсів. Нормативи для контролю кількості використаних ресурсів.

  контрольная работа, добавлен 11.12.2011

 • Сутність системи стратегічного контролінгу - спеціальної системи методів та інструментів, яка спрямована на функціональну підтримку менеджменту підприємства і включає інформаційне забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг.

  курсовая работа, добавлен 19.06.2012

 • Класифікація об’єктів контролінгу, синтезовані системи обліку витрат. Порядок розрахунку відхилення чистого виторгу від реалізації продукції. Етапи керування витратами в системі стратегічного контролінгу та процес ухвалення управлінських рішень.

  контрольная работа, добавлен 06.10.2012

 • Характеристика сучасних інноваційних управлінських технологій. Організаційно-економічна характеристика та аналіз інноваційної діяльності ПАТ "Запоріжтрансформатор". Розрахунок ефективності впровадження збалансованої системи показників на підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 20.05.2015

 • Аналіз прийняття стратегічних управлінських рішень на корпоративному рівні у ПАТ "Компанія "Райз", фінансові індикатори їх ефективності. Впровадження системи контролінгу як інформаційно-аналітичної основи прийняття ефективних управлінських рішень.

  курсовая работа, добавлен 05.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.