Впровадження контролінгу на підприємстві

Етимологія терміну "контролінг" та його складові. Концепції розвитку контролінгу. Діагностика фінансово-господарської діяльності ПАТ "Промзв’язок". Аналіз системи управління підприємством. Розрахунок ефекту та ефективності від впровадження контролінгу.

Подобные документы

 • Сутність процесу управління ресурсами підприємства, його основні види. Аналіз системи управління ресурсами КП "Івано-Франківськводоекотехпром". Розрахунок ефекту від впровадження запропонованих заходів з покращення системи менеджменту підприємства.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2012

 • Сутність та проблеми впровадження системи управління якістю на підприємствах. Загальна характеристика концепції загального управління якістю (TQM) в Україні. Сучасний стан системи стандартів з якості, перспективні напрямки підвищення її ефективності.

  контрольная работа, добавлен 11.07.2010

 • Управління персоналом на підприємстві. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. Проведення необхідних досліджень у сфері маркетингової, логістичної, зовнішньоекономічної, інноваційної діяльності. Планово-економічна діяльність організації.

  отчет по практике, добавлен 15.08.2014

 • Поняття посади, посадового аналізу, процес проектування і функціонування посад. Нормативно-правове регулювання, регламентація посадових прав, обов’язків. Впровадження системи грейдингу як методу удосконалення системи управління персоналом на підприємстві.

  дипломная работа, добавлен 12.03.2010

 • Інноваційний процес та його основні стадії. Аналіз інноваційної діяльності на підприємствах України. Методики оцінки ефективності інноваційної діяльності компанії. Процес впровадження на підприємстві стратегічного управління інноваційною діяльністю.

  реферат, добавлен 03.01.2011

 • Суть поняття "концепція контролінгу", основні її елементи. Послідовність при проектуванні організаційної структури підприємства. Сутнісна характеристика терміну "бюджет". Загальне поняття про модель "С-цикл". Постійні та змінні витрати підприємства.

  контрольная работа, добавлен 19.10.2012

 • Зміст термінів зовнішньоекономічної діяльності крізь призму синергетичної парадигми. Роль інформаційного забезпечення і контролінгу зовнішньоекономічної діяльності у протистоянні ентропійним тенденціям, забезпеченні стійкості соціально-економічних систем.

  статья, добавлен 19.09.2017

 • Сутність системи управління підприємством. Оцінка інформаційних технологій підтримки процесів прийняття управлінських рішень. Внутрішнє середовище підприємства. Впровадження CRM-концепції управління ДП завод "Пожспецмаш". Стандарти моделі управління.

  дипломная работа, добавлен 08.04.2013

 • Аналіз конкуренції в ринковому сегменті діяльності ПрАТ Кондитерська фабрика "Лагода". Створення проектного офісу в складі підприємства за технологією РМВОК в Microsoft Project, його основна документація і розрахунок економічної ефективності впровадження.

  дипломная работа, добавлен 06.07.2011

 • Якість як одна з фундаментальних категорій, що визначає спосіб життя, соціальну та економічну основу для розвитку людини і суспільства. Особливості впровадження системи управління якістю на підприємстві, визначення вимог до неї та оцінка ефективності.

  реферат, добавлен 20.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.