Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

Історія виникнення, етапи розвитку та типізація міжнародних організацій. Головні передумови міжнародної економічної інтеграції. Особливості та проблеми інтегрування України в міжнародну економічну діяльність, її членство в міжнародних організаціях.

Подобные документы

 • Сутність, функції, етапи підготовки та проведення міжнародних виставок. Відмінності між виставками та ярмарками. Виставкові компанії, що функціонують на ринку України та їх діяльність в Україні та закордонном. Перспективи розвитку виставкової діяльності.

  реферат, добавлен 20.03.2014

 • Основні передумови та напрямки зовнішньої економічної та інтеграційної діяльності України. Західноєвропейський та східноєвропейський вектор інтеграції України у світову економіку. Проблеми проникнення України у світове господарство та шляхи їх вирішення.

  реферат, добавлен 18.07.2010

 • Поняття та розвиток міжнародних транспортних коридорів. Мережа міжнародних транспортних коридорів на території України. Нормативно-правова база щодо розвитку міжнародних транспортних коридорів та системи пунктів пропуску через державний кордон.

  курсовая работа, добавлен 30.10.2011

 • Всесвітні міжнародні фінансові організації та їх типологія. Група Світового банку, Міжнародний валютний фонд, Банк міжнародних розрахунків. Міжнародні регіональні банки та фонди розвитку. Необхідність створення регіональних банків та їх загальні риси.

  курсовая работа, добавлен 19.10.2010

 • Предмет і завдання курсу "Міжнародні економічні відносини". Світове господарство та особливості його формування. Особливості розвитку МЕВ у системі світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція. Економічна єдність світу і глобальні проблеми.

  курс лекций, добавлен 11.11.2009

 • Сутність міжнародних транспортних відносин. Особливості міжнародних водних, повітряних, наземних, трубопровідних перевезень. Перспективи України як транзитної держави. Концептуальні основи договорів щодо регулювання міжнародних транспортних перевезень.

  курсовая работа, добавлен 13.12.2012

 • Сутність міжнародної технічної допомоги. Аналіз стратегічних напрямів діяльності донорів міжнародної технічної допомоги. Стратегія розвитку МТД як напряму міжнародних відносин. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, прогнозування.

  реферат, добавлен 01.11.2008

 • Сутність і функції міжнародних товарних бірж, їх типізація. Елементи біржової інфраструктури і техніка біржових операцій. Біржові товари, їх основні риси та характеристики. Регулювання товарних бірж в Україні, проблеми і перспективи їх розвитку.

  реферат, добавлен 20.03.2014

 • Світове господарство, його сутність та етапи розвитку. Міжнародні економічні відносини і поділ праці, форми міграції. Теорії зовнішньої торгівлі. Особливості її сучасного розвитку. Міграція робочої сили. Еволюція світової валютно-фінансової системи.

  презентация, добавлен 24.09.2015

 • Сутність і основні тенденції розвитку світової валютної системи, її сучасний стан і подальші перспективи. Специфіка та головні принципи міжнародних кредитних відносин. Міжнародні фінансові організації, напрями, перспективи співробітництва України з ними.

  контрольная работа, добавлен 10.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.