Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

Історія виникнення, етапи розвитку та типізація міжнародних організацій. Головні передумови міжнародної економічної інтеграції. Особливості та проблеми інтегрування України в міжнародну економічну діяльність, її членство в міжнародних організаціях.

Подобные документы

 • Передумови, сутність, цілі та головні риси економічної інтеграції. Основні етапи інтеграційних процесів. Процеси інтеграції в Північній Америці, Західній Європі та інших регіонах світу. Європейський напрямок регіональної інтеграції України до ЄС.

  курсовая работа, добавлен 25.03.2011

 • Досягнення угоди на Женевській конференції. Розробка правил міжнародної торгівлі. Механізм оглядів торговельної політики. Переваги системи СОТ. Перерозподіл додаткового державного доходу. Передумови виникнення ЄС. Повноваження міжнародних органів ЄС.

  контрольная работа, добавлен 11.08.2011

 • Глобальні трансформації, зруйнування СРСР, поява у світовому співтоваристві нових політичних одиниць. Поява на політичній карті незалежної України. Її місце в системі сучасних міжнародних відносин, співробітництво з впливовими міжнародними інституціями.

  контрольная работа, добавлен 31.01.2010

 • Декларація про державний суверенітет України. Головні напрями зовнішньополітичної діяльності. Геополітичні орієнтири. Визнання державності українського народу. Членство України в ООН. Відносини з Радою Європи та НАТО. "Безнадійний" пошук місця в ЄС.

  реферат, добавлен 13.06.2010

 • Суть, поняття та класична теорія міжнародної торгівлі. Проблеми інтеграції України в систему міжнародних зв'язків. Аналіз організації й ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ "Керамин", розробка заходів щодо її підвищення.

  курсовая работа, добавлен 27.12.2011

 • Загальна характеристика світових інтеграційних процесів. Ретроспектива розвитку інтеграції і вплив її на сучасну систему світових господарських зв'язків. Історичний аспект створення міжнародних економічних інститутів, участь в них української держави.

  реферат, добавлен 21.03.2009

 • Шляхи інтеграції у європейські і світові структури. Розвиток науково-технічного потенціалу України в умовах глобалізації. Напрями міжнародної співпраці. Джерела фінансування міжнародних наукових програм. Міжнародний обмін науково-технічними знаннями.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2010

 • Інтеграція України в сучасну міжнародну економічну систему: внутрішньоекономічні й зовнішньоекономічні чинники. Стратегічні напрями інтернаціоналізації української економіки. Формування зовнішньої економіки України, її роль і місце в міжнародній торгівлі.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2012

 • Поява інституту держави як якісний рубіж становлення явища міжнародних відносин. Фактори, які спричинили формування першої системи у міжнародних відносинах. Головні результати розвитку капіталізму. Принцип національного (державного) суверенітету.

  доклад, добавлен 21.10.2011

 • Вітчизняна теорія інтеграції. Сутність і особливості міжнародної економічної інтеграції, її форми. Північноамериканська угода про вільну торгівлі. Інтеграційні об'єднання в інших регіонах світу. Поетапність процесу міжнародної економічної інтеграції.

  реферат, добавлен 19.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.