Аналіз діяльності компанії AT&T

Структура довгострокових та поточних активів компанії AT&T за 2009-2011 рр. Складові зобов'язань та власного капіталу підприємства. Звіт про рух грошових коштів і прибуток. Прогнозування ймовірності банкрутства на основі показників фінансового стану.

Подобные документы

 • Питання та сутність обліку і аналізу грошових коштів і грошових потоків. Структура додатного, від’ємного і чистого потоку за видами діяльності. Аналіз напрямів використання грошових коштів. Оцінка основних видів грошових потоків за ступенем регулярності.

  контрольная работа, добавлен 14.01.2016

 • Вивчення діяльності найбільшої компанії світу у сфері виробництва продуктів харчування Nestlе. Аналіз конкурентів корпорації на українському ринку. Розрахунок коефіцієнтів рентабельності власного капіталу. Складення фінансового та маркетингового планів.

  бизнес-план, добавлен 11.02.2014

 • Економічний зміст показників звіту про фінансові результати. Аналіз структури основних показників звіту про фінансові результати ВАТ "Криворізький хлібокомбінат №1". Оцінка рентабельності діяльності підприємства. Факторний аналіз прибутку підприємства.

  дипломная работа, добавлен 15.06.2011

 • Аналіз основних фінансово-економічних показників сучасного підприємства. Виробництво авіаційної техніки в рамках підвищення міжнародної конкурентоспроможності компанії. Використання основних фондів та шляхи поліпшення формування майнових активів.

  курсовая работа, добавлен 22.06.2016

 • Теоретично-методологічні основи аналізу фінансового стану підприємства: динаміки складу і структури актів і пасивів, руху грошових коштів, фінансової стійкості підприємства. Розроблення і складання фінансових бюджетів з метою фінансової стабілізації.

  дипломная работа, добавлен 16.10.2011

 • Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах та загальний аналіз активу та пасиву балансу. Показники рентабельності, ліквідності та платоспроможності організації. Горизонтальна оцінка руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.

  контрольная работа, добавлен 16.11.2010

 • Теоретико-методологічні основи аналізу реалізації продукції та виконання договірних зобов’язань. Аналіз майна підприємства та джерел його формування. Коефіцієнт співвідношення власних і оборотних коштів. Вплив факторів на обсяг реалізації продукції.

  курсовая работа, добавлен 20.01.2016

 • Структура джерел формування активів підприємства. Аналіз стану ліквідності та показників рентабельності підприємства. Оцінка співвідношення оборотних і необоротних активів. Напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих засобів.

  курсовая работа, добавлен 27.09.2012

 • Методика застосування концепції франчайзингу на підприємстві, його переваги та недоліки, проблеми використання. Аналіз господарської діяльності та організаційна структура компанії "МакДональдз". Напрямки вдосконалення франчайзингової діяльності компанії.

  курсовая работа, добавлен 31.10.2014

 • Особливості дилерства та його нормативно-правове регулювання. Аналіз фінансових показників господарської діяльності ТОВ "Ферро". Дослідження ринку сантехнічної продукції. Оцінка перспективності відкриття власної дилерської компанії для підприємства.

  дипломная работа, добавлен 23.09.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.