Аналіз діяльності компанії AT&T

Структура довгострокових та поточних активів компанії AT&T за 2009-2011 рр. Складові зобов'язань та власного капіталу підприємства. Звіт про рух грошових коштів і прибуток. Прогнозування ймовірності банкрутства на основі показників фінансового стану.

Подобные документы

 • Сутність, значення та складові фінансової безпеки підприємства. Аналіз економічних результатів діяльності ТОВ "Товари народного вжитку". Оцінка ймовірності банкрутства та фінансової безпеки підприємства. Розробка плану фінансової санації підприємства.

  дипломная работа, добавлен 07.12.2016

 • Сутність банкрутства підприємств як економічного явища. Методи діагностики ймовірності банкрутства суб'єкта господарювання, їхні позитивні риси та недоліки. Аналіз економічного стану ПАТ ДТЕК "Дніпроенерго". Пошук механізмів стабілізації підприємства.

  дипломная работа, добавлен 20.05.2015

 • Характеристика сутності бухгалтерського обліку, основ його організації. Вивчення балансу - методу відображення стану майна за його складом і джерелами утворення у вартісній оцінці на певну дату. Методи обліку активів, зобов'язань та власного капіталу.

  контрольная работа, добавлен 29.04.2010

 • Ознайомлення з підприємством ТзОВ СУАП "Євроком". Аналіз трудових та майнових активів (ресурсів), капіталу. Оцінка фінансово-майнового стану підприємства, аналіз його основних конкурентів. Розробка обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення діяльності.

  отчет по практике, добавлен 23.01.2012

 • Робота присвячена майновому стану підприємства. Вказані характеристики такого стану: склад, розміщення, структура та динаміка активів і пасивів. Аналіз майнового стану підприємства проводиться за допомогою скороченого аналітичного балансу. Види аналізу.

  контрольная работа, добавлен 08.01.2009

 • Теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства. Поняття фінансової стійкості підприємства. Платоспроможність та ліквідність. Характеристика показників рентабельності. Аналіз та оцінка діяльності АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА".

  курсовая работа, добавлен 18.02.2003

 • Поняття капіталу, його структура, загальна характеристика. Особливості позичкового капіталу, основні недоліки. Основний напрям діяльності ВАТ "Електромотор", аналіз фінансового стану, джерела формування майна. Формування оптимальної структури капіталу.

  курсовая работа, добавлен 16.04.2012

 • Характеристика галузі: економічний стан, конкурентне середовище та тенденції розвитку. Місце компанії "Вітмарк-Україна" у харчовій галузі України. Місія, бачення та цінності компанії. Аналіз середовища діяльності підприємства. Стратегічні плани розвитку.

  курсовая работа, добавлен 02.06.2014

 • Горизонтальний та вертикальний аналіз фінансової звітності. Аналіз рентабельності власного капіталу, прибутковості продукції, оборотності активів, заборгованості, платоспроможності. Визначення точки беззбитковості. Розрахунок ступеня операційного важеля.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2014

 • Інформаційна база, основні методики, моделі і проблеми оцінки фінансового стану підприємства. Експрес-аналіз статей звітності та стан майнового положення. Оцінка фінансового стану: ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності.

  курсовая работа, добавлен 30.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.