Найпростіші програми на Паскалі

Вивчення структури програми на Паскалі. Значення функції для будь-якого введеного значення аргументу. Введення-виведення за допомогою операторів Readln і Writeln, визначення їх відмінності від операторів Read і Write. Лістинг і результати роботи програми.

Подобные документы

 • Постановка задачі інтерполяції. Аналітичне визначення коефіцієнтів інтерполяційного многочлена. Метод Лагранжа, задача зворотної інтерполяції. Інтерполяційна формула Бесселя. Вибір оптимального алгоритму. Приклад програми обчислення значення функції.

  курсовая работа, добавлен 16.03.2011

 • Розробка програми, що надає користувачу можливості керування додатками Microsoft PowerPoint: запуск вказаного додатку, переключення слайдів, виведення інформації про слайд , коректне завершення і вивантаження з пам’яті презентації, що переглядається.

  курсовая работа, добавлен 21.04.2011

 • Огляд Windows 95/98: загальні відомості, аналіз файлової системи. Розробка програми, що виконує всі основні функції файлового менеджера та може використовуватись як повноцінний програмний продукт даного типу. Установка та умови застосування програми.

  курсовая работа, добавлен 17.10.2013

 • Позначення і назва програми, забезпечення, необхідне для її функціонування. Опис логічної структури, алгоритм, структура. Типи комп'ютерів і пристроїв, що використовуються при роботі програми. Формат, описання та спосіб кодування вхідних і вихідних даних.

  курсовая работа, добавлен 01.04.2016

 • Створення програми для проходження тестового контролю по інтегральному численню за допомогою мови програмування Visual Basic. Опис математичного методу вирішення задачі. Структура вихідних даних. Стандартні функції та процедури. Налагодження програми.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2014

 • Особливості удосконалення програми регулювання системного таймера комп'ютера. Специфіка розробки такої програми для роботи з мишею в текстовому й графічному режимах, що містить функції, пов'язані з її обслуговуванням. Робота з керуванням програмами.

  курсовая работа, добавлен 05.03.2012

 • Принципи технології створення програмних продуктів. Набір файлів, необхідних для створення програми в Delphi, варіанти роботи з ними. Програмування графічного інтерфейсу користувача. Зовнішній вигляд і лістинг програми, використані команди і компоненти.

  курсовая работа, добавлен 03.01.2014

 • Елементарні властивості, які утворюють прийнятну для користувача якість ПЗ. Забезпечення стійкості програмних засобів за допомогою захисного програмування. Установка пакета Delphi. Розробка програми для автоматичного розрахунку значень складної функції.

  контрольная работа, добавлен 22.09.2009

 • Розробка програми для вирішення графічної задачі. При вирішенні задачі необхідно cтворювати програму у середовищі програмування Turbo Pascal. Розробка алгоритму функціонування програми і надання блок-схеми алгоритму. Демонстрація роботи програми.

  курсовая работа, добавлен 23.06.2010

 • Загальна характеристика алгоритму та опис програми. Керівництво системного програміста. Особливості запуску програми в Linux, FreeBSD, Windows. Аналіз результатів тестування програми, що проектується, вивчення та оцінка її практичної ефективності.

  курсовая работа, добавлен 13.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.