Соціальний педагог та його професійна діяльність

Орієнтована модель професійної діяльності соціального педагога, його функції, напрямки роботи та обов’язки. Сімейна роль як чинник статево-рольового розвитку особистості. Формування прихильності в прийомних дітей як фактор його благополучного розвитку.

Подобные документы

 • Поняття, характерні ознаки та класифікація неблагополучних сімей. Деформація особистісного розвитку підлітка з проблемної сім'ї. Напрями роботи соціального педагога з різними типами неблагополучних сімей. Соціальна реабілітація важковиховуваних дітей.

  курсовая работа, добавлен 24.09.2013

 • Вимоги до особистості соціального педагога, розвитку у нього якостей педагогічної уяви, уваги, мислення. Механізми професійного самовиховання студентів, оволодіння досвідом самостійної роботи, збагачення фахових знань та умінь, розвитку інтелекту.

  курсовая работа, добавлен 08.02.2015

 • Основні наукові підходи до поняття творчості. Природа творчого потенціалу особистості, його діагностика. Психолого-педагогічні умови та етапи корекції творчого розвитку дітей з вадами мовлення в ігровій діяльності. Особливості розвитку уяви дошкільників.

  дипломная работа, добавлен 11.05.2015

 • Загальна характеристика літнього оздоровчого табору і його основних функції. Вивчення специфіки роботи соціального педагог в умовах літнього оздоровчого табору. Огляд особливостей організації тематичних днів і свят у таборі, розкриття здібностей дітей.

  курсовая работа, добавлен 30.05.2012

 • Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога. Розвиток інноваційної поведінки педагога.

  реферат, добавлен 14.10.2010

 • Прийомна сім’я як соціальне явище. Самостійна форма сімейного виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Правове регулювання форм передачі дітей у прийомну сім'ю. Форми роботи соціального педагога з прийомними сім’ями та дітьми.

  курсовая работа, добавлен 23.03.2015

 • Проблеми розвитку професійної компетентності педагогів у загальноосвітньому закладі. Класифікація та форми діяльності з формування і стимулювання її розвитку. Аналіз стану системи школи з управління розвитком компетентності та план методичної роботи.

  курсовая работа, добавлен 25.01.2011

 • Формування особистості вчителя в сучасних умовах. Роль самовиховання у системі підготовки майбутнього вчителя, умови і чинники реалізації даного процесу. Технологія професійного самовиховання, її етапи. Результати діяльності майбутнього педагога.

  курсовая работа, добавлен 20.07.2011

 • Основні характеристики підліткових і молодіжних неформальних груп. Соціально-педагогічна робота з молодіжними об’єднаннями як педагогічна проблема. Робота соціального педагога з неформальними об’єднаннями, його взаємодія з молодіжними організаціями.

  курсовая работа, добавлен 11.04.2010

 • Поняття про професійну освіту. Історія формування й розвитку професійної вузівської підготовки. Особливості професійної підготовки у вузі та її специфіка на сучасному етапі. Мета розвитку особистості, її цивільного, етичного і культурного вдосконалення.

  реферат, добавлен 10.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.