Соціальний педагог та його професійна діяльність

Орієнтована модель професійної діяльності соціального педагога, його функції, напрямки роботи та обов’язки. Сімейна роль як чинник статево-рольового розвитку особистості. Формування прихильності в прийомних дітей як фактор його благополучного розвитку.

Подобные документы

 • Сутність, основні категорії педагогіки - науки, яка вивчає процеси виховання, навчання та розвитку особистості. Виховання, як цілеспрямований та організований процес формування особистості. Вчитель, його функції, соціально-педагогічні якості і вміння.

  реферат, добавлен 30.04.2011

 • Обов'язки та професійні функції вчителя іноземної мови початкових класів. Характеристика гностичної, проектувальної, конструктивної, комунікативної та організаційної компонент структури професійної діяльності педагога як своєрідної мети-діяльності.

  реферат, добавлен 09.11.2010

 • Особливості формування писемного мовлення для дітей з порушенням слуху, труднощі його відтворення та розуміння. Порівняння писемного мовлення глухих і чуючих школярів. Визначення необхідності формування мови для розвитку особистості нечуючих дітей.

  курсовая работа, добавлен 20.10.2015

 • Сутнісно-причинний аналіз явища "діти вулиці". Правові і педагогічні основи організації роботи з соціально незахищеними дітьми і підлітками. Дослідження ефективності змісту, форм і методів роботи соціального педагога; рекомендації щодо їх удосконалення.

  дипломная работа, добавлен 23.09.2012

 • Основні причини і фактори ризику у процесі розвитку дитини з гіперактивною поведінкою. Особливості соціально-педагогічної та корекційної роботи з гіперактивними дітьми у шкільному просторі, висвітлення її практичних аспектів та розробка рекомендацій.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2010

 • Особливості організації навчальної діяльності учнів з порушеним інтелектом. Шляхи формування пізнавальної діяльності дітей з порушенням розумового розвитку. Дослідження стану пізнавальних процесів розумово відсталих школярів, аналіз результатів.

  курсовая работа, добавлен 25.04.2015

 • Необхідність і етапи вдосконалення формування та розвитку підростаючої особистості в сучасній педагогічній практиці. Використання особистісно орієнтованого підходу до дитини, його особливості та моделі, оцінка впливу на ефективність виховного процесу.

  реферат, добавлен 06.05.2009

 • Мотиваційна сторона професіоналізму. Операційна сфера професіонала. Види професійної компетентності. Структура професійної компетентності педагога. Орієнтаційні та комунікативні уміння вчителя. Моделювання, висування гіпотез, мисленнєвий експеримент.

  реферат, добавлен 29.10.2014

 • Причини дитячого церебрального паралічу, історія та головні напрямки його вивчення. Форми та різновиди даного захворювання, особливості психофізичного розвитку дітей з цим діагнозом. Організація соціально-психологічної роботи, корекції та реабілітації.

  курсовая работа, добавлен 09.12.2011

 • Аналіз уявлень про фітнес, історія його розвитку як оздоровчої системи. Дитячий фітнес та його напрями. Його вплив на розвиток фізичних якостей дітей дошкільного віку. Педагогічні умови акультурації фітнесу у систему спортивно-оздоровчих заходів дітей.

  курсовая работа, добавлен 21.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.