Соціальний педагог та його професійна діяльність

Орієнтована модель професійної діяльності соціального педагога, його функції, напрямки роботи та обов’язки. Сімейна роль як чинник статево-рольового розвитку особистості. Формування прихильності в прийомних дітей як фактор його благополучного розвитку.

Подобные документы

 • Вікові особливості обдарованості. Складності психічного розвитку обдарованих дітей. Проблеми психодіагностики й розвитку високо обдарованих і талановитих дітей. Особливості підготовки педагога до навчання обдарованих дітей та взаємодії вчителя з ними.

  курсовая работа, добавлен 26.10.2012

 • Загальне уявлення про поняття, завдання та принципи трудового виховання дітей згідно із працями В.О. Сухомлинського. Визначення шляхів, засобів та методів його здійснення. Характеристика праці як одного із основних компонентів формування особистості.

  реферат, добавлен 09.11.2010

 • Увага як спрямування і зосередженість психічної діяльності на певному об’єкті, фактори та особливості її формування та розвитку в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Стадії даного процесу, принципи створення ігор для розвитку уваги дитини.

  контрольная работа, добавлен 07.11.2014

 • Осмислення ролі студента як суб'єкта навчально-професійної діяльності, необхідність перегляду його статусу. Сутність поняття "студент", його основні ознаки, індивідуально-психологічні передумови ефективності діяльності. Психологічні особливості навчання.

  реферат, добавлен 22.10.2009

 • Компоненти змісту підготовки працівників соціальної сфери до професійної діяльності, вміння та навички бакалавра та магістра соціальної роботи. Базові принципи, на яких повинна будуватися сучасна підготовка соціальних працівників у системі вищої освіти.

  статья, добавлен 22.02.2018

 • Проблеми соціально-правового захисту дітей від насильства та сутність і причини виникнення такого явища. Напрямки роботи закладів, в яких здійснюється реабілітація дітей-жертв насильницьких дій і методичні рекомендації соціальним педагогам і вчителям.

  магистерская работа, добавлен 04.10.2010

 • Зміст профорієнтаційної роботи в школі; її складові: професійні діагностика, просвітництво, консультація. Характеристика тестування, лекції, групової та індивідуальної бесіди, диспуту, гри як методів реалізації профорієнтації соціальним педагогом.

  курсовая работа, добавлен 21.03.2013

 • Історія становлення і розвитку російської системи професійної освіти. Аналіз сучасного стану системи, її проблеми та перспективи. Дослідження змін функцій даного соціального інституту (на прикладі професійного ліцею інформатики, бізнесу і дизайну).

  дипломная работа, добавлен 17.10.2010

 • Моральне виховання. Формування взаємин дітей дошкільного віку. Гра у розвитку взаємин дітей. Молодші дошкільники. Середній дошкільний вік. Старші дошкільники. Становлення взаємин дітей у трудовій діяльності. Спільна продуктивна діяльність на заняттях.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2002

 • Методи естетичного розвитку особистості дітей. Аналіз проблем естетичного розвитку дітей дошкільного і молодшого шкільного віку у спадщині В.О. Сухомлинського та досвіду творчого використання цієї спадщини в сучасних навчально-виховних закладах освіти.

  дипломная работа, добавлен 24.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.