Особливості образу ліричного героя у творчості Байрона

Особливості головного героя у творчості Байрона. Образ ліричного героя у поемі “Паломництво Чайльд-Гарольда”. Східні поеми: ліричні герої в поезіях “Прометей” та “Валтасарове видіння”. Вплив байронівського образу Мазепи на європейське мистецтво.

Подобные документы

 • Змалювання персонажа Дон Жуана в багатьох художніх творах як вічного героя-коханця та найвідомішого підкорювача жіночих сердець. Перші згадки про існування реального історичного прототипу героя. Різні інтерпретації образу у творах письменників та поетів.

  творческая работа, добавлен 28.12.2010

 • З`ясування значення поняття художнього образу, засобів втілення його у поетичному творі. Аналіз образу радості в творчості українських поетів. Дослідження даного образу у пейзажній ліриці збірки В. Стуса "Зимові дерева". Особливості розкриття теми.

  курсовая работа, добавлен 06.05.2015

 • Біографія та основні періоди творчості Ч. Діккенса, його творчість в оцінці західного літературознавства. Автобіографічні моменти роману "Життя Девіда Копперфілда", втілення теми дитинства у романі, художні засоби створення образу головного героя.

  курсовая работа, добавлен 21.01.2009

 • Калина як найулюбленіший символічних образів фольклору. Автологічний и металогічний типи художнього образу. Роль символічного образу калини в українському фольклорі. Асоціація образу калини з чоловіками. Символ калини в обрядовій пісенній творчості.

  курсовая работа, добавлен 24.02.2014

 • Участь Ю. Тарнавського в Нью-Йоркській групі. Функціональна роль художніх засобів у поезії "Автопортрет" Юрія Тарнавського. Особливості художньої самопрезентації поета в жанрі сюрреалістичного автопортрета через призму самопізнання ліричного героя.

  статья, добавлен 07.02.2018

 • Засоби зображення образу Голдена Колфілда в повісті Джерома Селінджера "Над прірвою у житі". Відображення в характері головного героя конкретно-історичних і загальнолюдських рис. Аналіз образу Голдена Колфілда у зіставленні з іншими образами повісті.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2012

 • Основные направления образа Прометея, наметившиеся в эпоху Античности. Образ Прометея в творчестве И. Гете, Л. Байрона, П. Шелли и других представителей новой литературы. Главные черты образа Прометея, осознанно протестующего борца против тирании.

  презентация, добавлен 10.11.2017

 • Особенности биографии Дж. Байрона. Развитие образа Каина в произведениях Байрона: "Паломничество Чайлд-Гарольда"; восточные поэмы; "Манфред"; "Дон Жуан". История написания мистерии "Каин". Характер Каина в мистерии. Отношение Байрона к христианской вере.

  курсовая работа, добавлен 13.01.2010

 • Дж.Г. Байрон – яскравий представник англійського романтизму: творчий шлях письменника. Роль байронічного героя в поемах "Корсар" та "Гяур". Жіночі персонажі як романтичні герої "Східних поем", історія їх створення, значення та персоніфікація героїнь.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2015

 • Узнаваемое пространство в строках "Поэмы без героя". Историко-культурные реминисценции и аллюзии как составляющие хронотопа в поэме. Широкая, предельно многогранная и многоаспектная пространственная структура «Поэмы без героя» подчеркивает это.

  реферат, добавлен 31.07.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.