Особливості образу ліричного героя у творчості Байрона

Особливості головного героя у творчості Байрона. Образ ліричного героя у поемі “Паломництво Чайльд-Гарольда”. Східні поеми: ліричні герої в поезіях “Прометей” та “Валтасарове видіння”. Вплив байронівського образу Мазепи на європейське мистецтво.

Подобные документы

 • Творчество Дж. Байрона как часть европейской культуры и политики, отражение непримиримости души, поисков истины и драматического периода человеческой истории. Чайльд Гарольд, лирический герой-бунтарь, его столкновение с эпопеей борьбы народов Европы.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2011

 • Образ отвергнутого обществом и ожесточившегося человека в рассказе Федора Михайловича Достоевского "Кроткая". Внутренний монолог героя после самоубийства жены. Все оттенки психологии героя в его взаимоотношении с Кроткой. Духовное одиночество героя.

  реферат, добавлен 28.02.2011

 • Этапы и особенности эволюции лирического героя в поэзии А. Блока. Своеобразие мира и лирического героя цикла "Стихи о Прекрасной Даме". Тема "страшного мира" в творчестве великого поэта, поведение лирического героя в одноименном цикле произведений.

  курсовая работа, добавлен 04.01.2014

 • Життєвий шлях Дж. Д. Селінджера, формування та становлення особистості письменника, особливості творчості. Проблематика роману "Над прірвою в житі". Моральні шукання та складний характер головного героя твору. Зарубіжна і вітчизняна критика про роман.

  реферат, добавлен 24.11.2010

 • Тип маргінальної особистості в контексті літератури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Еволюція Жоржа Дюруа – героя роману Гі де Мопассана "Любий друг". Еволюція поглядів головного героя в умовах зростання його значимості в суспільстві та під впливом соціальних умов.

  курсовая работа, добавлен 03.06.2012

 • Дослідження постаті М. Вінграновського як шістдесятника, вплив літературного явища на ідейно-естетичні переконання, мотиви його лірики. Визначення стильової манери автора. Вивчення особливостей зображення ліричного героя в поетичних мініатюрах митця.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2010

 • Особливості мовлення аристократії Англії початку ХХ століття. Коротка біографія письменника Пельхема Грінвіля Вудхауза. Образна характеристика головного персонажа (Вустера) гумористичного твору "Дживс у відпустці". Християнський вплив на мову героя.

  курсовая работа, добавлен 03.10.2014

 • Видіння під час сну і марень з медичної точки зору. Сновидіння та марення в художніх творах. Особливості сучасної прози. Особливості будови, змісту та функції сновидінь у творах Ю.І. Андруховича. Монологічна та діалогічна оповідь від імені героя.

  курсовая работа, добавлен 17.04.2014

 • Положительный герой в литературе 60-х г. XIX в. Образ положительного героя в творчестве И.С. Тургенева. Базаров как положительный герой. Два взгляда на образ положительного героя в литературе 60-х г. XIX в.

  курсовая работа, добавлен 30.07.2007

 • Проблема світоглядної моделі в художній творчості. Специфіка моделювання ідентичності героя та провідні типи характерів як стилетворчих чинників. Аксіологічні концепти в системі світомислення жіночої прози. Вплив системотвірних філософем на твори.

  автореферат, добавлен 11.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.