Загальна характеристика елементів мови програмування VBA (Visual Basic for Application)

Характеристика мови програмування VBA (Visual Basic for Application): можливості й засоби. Використання редактора Visual Basic. Створення та виконання VBA-програм. Типи даних, змінні й константи, операції й вирази. Керуючі оператори, процедури й функції.

Подобные документы

 • Розробка таблиці для збереження даних у текстовому файлі про фільми в середовищі програмування Visual Studio C++ та їх сортування за країною виробництва. Реалізація таблиці за допомогою компонента dataGridView. Опис і контрольний приклад роботи програми.

  курсовая работа, добавлен 02.11.2016

 • Прості та умовні оператори мови С++. Робота з двовимірними масивами. Пошук та сортування даних. Робота з файлами та з динамічними структурами даних. Опис мови програмування Delphi. Складення програми до розроблених алгоритмів. Організація циклів.

  отчет по практике, добавлен 28.08.2014

 • Структура и назначение программного кода программы по созданию 3D-графики средствами языка программирования Visual Basic. Элементы управления "Окно формы" и "Таймер", выполняемые ими функции и основные свойства, значение в работе программного кода.

  лабораторная работа, добавлен 06.07.2009

 • Мова C++ є як одна з найпоширеніших сучасних мов програмування. Базові засоби мови С++, її специфічні риси. Технологія складу програм, специфіка організації процесу програмування. Модульне програмування. Особливості об’єктно-орієнтованого програмування.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2010

 • Розрахунок оптимального діаметру теплової мережі системи теплопостачання від джерела до споживача при змінній швидкості теплоносія та витратах на електроенергію у середовищі Microsoft Excel та за допомогою алгоритмічної мови програмування Quick Basic.

  курсовая работа, добавлен 09.11.2010

 • Назначение и основные функции Ехсе1. Причины возникновения ошибок и способы их решения в Ехсе1. Язык программирования Visual Basic for Applications (VBA): общая характеристика языка. Основные понятия информационной безопасности, способы ее нарушения.

  шпаргалка, добавлен 26.02.2010

 • Теория тестирования. Тест как система заданий и его эффективности. Качество тестовых заданий. Проверка качества тестовых заданий. Матрица результатов. Современный подход к понятию "трудность". Visual Basic for Applications (VBA). Объектные модели.

  дипломная работа, добавлен 10.11.2008

 • Мoвa прoгрaмувaння як систeма пoзначень, що служить для точного опису програм або алгоритмів для ЕOM. Вимоги до мов програмування, класифікація за їх особливостям. Загальна характеристика найбільш поширених мов програмування: Сі, Паскаль, Delphi, Бейсік.

  реферат, добавлен 10.11.2012

 • Общие понятия реляционного похода к базам данных. Разработка программы для автоматизации функций руководителя салона сотовой связи. Детализация бизнес-процессов. Интерфейс для работы пользователя. Тестирование разработанной информационной системы.

  курсовая работа, добавлен 26.06.2012

 • Характеристика мов програмування. Історія виникнення мови C#, її особливості, версії та нові можливості. Приклад програм виведення на екран, виведення поточної дати та часу та програми музичного програвача. Програмний код та результат виконання програм.

  контрольная работа, добавлен 13.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.