Активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках алгебри

Психолого-педагогічні основи активізації пізнавальної діяльності учнів, форми, методи і засоби розвитку інтелектуальних умінь. Формування творчої активності і мислення при вивченні математики, застосування інтерактивних технологій на уроці алгебри.

Подобные документы

 • Сутність, структура та організація самостійної роботи учнів, як засобу розвитку пізнавальної активності і творчого мислення учнів ПТНЗ. Дослідження організації самостійної роботи учнів будівельного профілю як засіб формування кваліфікованого робітника.

  курсовая работа, добавлен 02.10.2014

 • Соціально-психологічні особливості навчання учнів середнього шкільного віку. Загальна структура навчального предмету. Методична розробка теми: "Конкуренція – рушійна сила економіки". Засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності при викладанні.

  курсовая работа, добавлен 28.12.2013

 • Види і форми організації навчання студентів. Класно-урочна система організації навчання, урок як основна форма педагогічного процесу. Особливості форм організації навчального процесу по спеціальних предметах, методи навчання та їх основні групи.

  курсовая работа, добавлен 29.09.2010

 • Резерви у методичних пошуках ефективності уроку читання. Розкриття сутності інтерактивних технологій, їх застосування в роботі з учнями молодшого шкільного віку. Психолого-педагогічні основи формування читацьких інтересів в молодшому шкільному віці.

  курсовая работа, добавлен 15.11.2012

 • Методи навчання як система послідовних, взаємозалежних дій учителі й учнів, їх класифікація та різновиди. Усний виклад знань учителем й активізація учбово-пізнавальної діяльності учнів, закріплення досліджуваного матеріалу. Самостійна робота учнів.

  курсовая работа, добавлен 14.07.2009

 • Інноваційні технології як засіб підвищення пізнавальної активності учнів. Проектна діяльність на уроках світової літератури. Основні умови ефективного застосування методу проектів. Методичні рекомендації щодо організації проектної діяльності учнів.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2015

 • Поняття початкового етапу вивчення іноземної мови в середній школі. Навчальні ігри як засіб формування пізнавальної активності учнів і розвитку їх комунікативних умінь: класифікація та особливості. Приклади рольових ігор при вивченні англійської мови.

  курсовая работа, добавлен 27.01.2011

 • Педагогічне керування та виховання активізації пізнавального процесу, ефективні засоби його активізації та використання прийомів ігрового методу на заняттях фізичної культури. Народні ігри, їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури.

  курсовая работа, добавлен 26.09.2010

 • Психологічні особливості та специфіка розумової діяльності учнів підліткового віку. Методи розвитку пізнавальної активності підлітків. Дидактична гра та семінар як нестандартні форми в навчанні, порядок та правила їх використання в роботі з підлітками.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2010

 • Теорія і практика, психолого-педагогічні та методологічні основи, шляхи формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів. Організація та зміст експериментального дослідження ефективності формування умінь і навичок учнів на уроках рідної мови.

  дипломная работа, добавлен 27.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.